Urlop macierzyński 2013 – duże zmiany! O nowościach w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących urlopów macierzyńskich i rodzicielskich opowiada ekspert, Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers


W czerwcu 2013 roku, rząd planuje wprowadzić do Kodeksu pracy nowe przepisy, dające pracującym rodzicom możliwość osobistej opieki nad dziećmi w większym zakresie niż dotychczas. Rozwiązaniem które rozszerzy te możliwości jest wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, nieistniejącego w dotychczasowych przepisach. Dzięki wprowadzanym regulacjom, zarówno matka, jak i ojciec, na ustalonych między sobą zasadach będą mogli skorzystać na takich samych prawach z urlopu rodzicielskiego.

Udzielenie takiego urlopu nastąpi na pisemny wniosek pracownika.

W mocy pozostanie urlop macierzyński w dotychczasowym wymiarze, czyli w przypadku urodzenia jednego dziecka 20 tygodni, następnie pracownica będzie miała możliwość jak dotychczas wykorzystać 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński, a bezpośrednio po jego zakończeniu pracownicy będą mogli skorzystać z 26 tygodniowego urlopu rodzicielskiego bez względu na liczbę dzieci urodzoną przy jednym porodzie.

Sumując powyższe, pracownica ma możliwość wykorzystania łącznie 52 tygodni, a więc pełnego roku, który może spędzić z dzieckiem w domu. Ważny jest fakt, że rodzice mogą podzielić się urlopem rodzicielskim, mogą również korzystać z niego jednocześnie. Urlop rodzicielski może zostać wykorzystany jednorazowo bądź w maksymalnie 3 częściach, jednak żadna z nich nie może trwać krócej niż 8 tygodni.

Możliwość skorzystania z nowego prawa dotyczyć będzie nie tylko pracownic pozostających w stosunku pracy, ale także prowadzących własną działalność gospodarczą, i wykonujących umowę zlecenie, jeśli odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe. Prawo do zasiłku nabywają już po miesiącu opłacania składki. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe ustala się od tej samej kwoty, co podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Zasiłek za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (tj. 26 tygodni) będzie wynosił 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego, co do zasady osiągnie wysokość 60% podstawy wymiaru.

Jeśli pracownica jeszcze przed porodem zadeklaruje, że chce skorzystać z nowego prawa, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim, będzie otrzymywała 80% podstawy wymiaru zasiłku przez cały ten okres.

Warto pamiętać także o niezależnym od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego tak zwanym urlopie ojcowskim, który obecnie przysługuje pozostającym w stosunku pracy tatusiom w wymiarze 2 tygodni (do wykorzystania przez okres 12 miesięcy od momentu urodzenia dziecka). Kolejnym rozwiązaniem proponowanym w nowelizacji jest również możliwość wykorzystania co najmniej 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu -dotychczas były to 2 tygodnie.

 Przeczytaj również : Urlop rodzicielski – co na to pracodawcy?

 

Autor: Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers