Składki dla firm „bez ulgi”

Składka na ubezpieczenie społeczne 2012 rok

Składki ZUS za styczeń 2012 r.:

składka emerytalna 412,97 zł
składka rentowa 126,94 zł
składka chorobowa 51,83 zł
składka wypadkowa 35,33 zł
składka na Fundusz Pracy 51,83 zł

Składki ZUS od lutego do grudnia 2012 r.

składka emerytalna 412,97 zł
składka rentowa 169,25 zł
składka chorobowa 51,83 zł
składka wypadkowa 35,33 zł
składka na Fundusz Pracy 51,83 zł

Składki dla nowych firm

W przypadku firm, zakładanych przez osoby nieprowadzące wcześniej firmy składki są mniejsze. W styczniu podstawa składek ubezpieczeń społecznych została podwyższona do 450zł (30% minimalnego wynagrodzenia – 1 500zł).

Składki ZUS w 2012 dla firm, którym przysługuje ulga

składka emerytalna 87,84 zł
składka rentowa 36,00 zł (27,00 zł w styczniu)
składka chorobowa 11,03 zł
składka wypadkowa 7,52 zł