Każdej firmie zależy na pracownikach, którzy będą umiejętnie wykorzystywać swoje kompetencje i dzięki temu przynosić zyski. Często zdarza się jednak, że zatrudniona osoba nie spełnia oczekiwań pracodawcy i ewidentnie nie nadaje się na dane stanowisko. Taka sytuacja wynika zwykle ze źle przeprowadzonej rekrutacji. Obecnie wiele firm korzysta z niestandardowych metod, dających większą pewność zatrudnienia odpowiedniej osoby.

Czy można przewidzieć, co czeka aplikanta?
Pierwszym istotnym etapem jest dotarcie do potencjalnego pracownika. Odpowiednie działania zapewnią wstępną eliminację niechcianych kandydatów.

Dobrym przykładem może być sposób rekrutacji na stanowisko dyrektora marketingu CD Projekt Red. Poszukiwano osoby odważnej, nie bojącej się wyzwań, entuzjasty branży, a zarazem wysokiej klasy specjalisty. Doskonałym pomysłem było więc wprowadzenie do sklepów gry „Marketing Director II”, którą w filmie promującym kampanię określono jako „najbardziej zaawansowaną strategię czasu rzeczywistego”, za którą dostaje się pensję.

Taka akcja gwarantowała zaangażowanie jedynie znawców tematu i osób chcących naprawdę uczestniczyć w życiu firmy. Można więc powiedzieć, że ofert pracy należy się spodziewać dosłownie w każdym miejscu.

Sposobów weryfikowania kompetencji kandydata jest nieskończenie wiele i zależą one wyłącznie od fantazji rekrutera. Podejście do klienta, łatwość wypowiedzi czy umiejętność radzenia sobie w stresującej sytuacji można zbadać różnymi metodami. Przykładowo, kandydat może spodziewać się że, rekruter krzyknie na niego, by sprawdzić stopień asertywności.

Coraz częściej przeprowadza się także rekrutacje grupowe, dające możliwość zaobserwowania naturalnych reakcji kandydatów w czasie rzeczywistym. Dając do wykonania zadanie, które wymaga zaangażowania i współpracy, można zweryfikować jaką rolę przyjmuje dana osoba w grupie (np. lider lub pomysłodawca), jak wygląda jej nastawienie na cel, chęć współdziałania i wiele innych kompetencji, zarówno miękkich jak i twardych.

Takim niestandardowym zadaniem może być np. zbudowanie czegoś z klocków lub ułożenie ciekawej historyjki na podstawie dostępnych rekwizytów.