Jeżeli zarząd międzynarodowej korporacji zechce poważnie zmienić strukturę zatrudnienia w firmie, będzie musiał tę decyzję skonsultować z europejską radą zakładową.

Takiej konsultacji będzie wymagała np. decyzja w sprawie zwolnień grupowych – wynika z projektu nowelizacji ustawy o europejskich radach zakładowych, który 26 lipca 2011 r. przyjęła Rada Ministrów. Propozycję zmian przedłożyła Minister Pracy i Polityki Społecznej. Projekt przygotowano ze względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

„Europejska rada zakładowa będzie angażowała się w sprawy ponadnarodowe. W jej składzie ma być odpowiednia reprezentacja pracowników. Według nowych przepisów zarządzający przedsiębiorstwem o zasięgu wspólnotowym będzie musiał poinformować i skonsultować z radą najważniejsze decyzje kadrowe” – mówi Izabela Szramowska z LexisNexis.

Europejskie rady zakładowe są pewnego rodzaju forum konsultacyjno-informacyjnym w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wzmacnianie relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą.

Źródło: LexisNexis