Czynnik ludzki w organizacjach nadal definiowany jest jako zasób, którym należy zarządzać, tak jak zasobem materialnym, a więc bezosobowo i odgórnie. Kapitał firmy jakim jest człowiek wymaga odmiennego podejścia – podejścia które wpłynie na rozwój i zaangażowanie ludzi, a to z kolei przełoży się na jakość pracy i zyski firmy.

Polityka firmowa związana z przedmiotowym zarządzaniem, zgodnie z którą szef kontroluje zwykle każdy krok podwładnego i wydaje polecenia, wpływa na tworzenie niesprzyjającego rozwojowi środowiska pracy.

To sprawia, że pracownicy koncentrują się na wykonywaniu tylko tych zadań, za które są rozliczani. Ich chęci osiągnięcia większych rezultatów dla siebie i dla firmy są blokowane, a ludzie, którzy mogą wiele wnieść do firmy w efekcie odchodzą. Firmy zarządzane w ten sposób charakteryzują się wysoką rotacją.

Tworzenie unikalnej jakości pracy jest możliwe, kiedy zaspokojone są nie tylko materialne i społeczne potrzeby pracowników, ale przede wszystkim kiedy szef, czy manager ma świadomość motywów pracy każdego ze swoich podwładnych.

Odwoływanie się do potrzeb ludzi oraz dbanie o relacje w miejscu pracy owocuje zwykle na długie lata. Usatysfakcjonowany pracownik potrafi dać z siebie często więcej niż jest to wymagane, a w sytuacjach stresowych i kryzysowych rzadziej podejmuje decyzje o odejściu.

Miejmy na uwadze, że sytuacje często potrafią się zmieniać z dnia na dzień. Inwestycje i rozwój potrafią być przerwane na skutek recesji skutkującej redukcją kosztów i zatrudnienia. Do niedawna mieliśmy do czynienia z rynkiem pracodawcy, a obecnie większe niż wówczas prawo głosu ma pracownik. Zmienność towarzyszy nam wszędzie. Nie wszystko można przewidzieć, zwłaszcza w biznesie.

W firmie, w której żyje kultura coachingowa, oparta na relacjach i rozwoju, nawet proces zwolnienia przebiega bez zarzutów. Budując i zachowując dobre relacje nawet w trudnych sytuacjach, tworzymy wartość dodaną dla firmy, ale także dla siebie, gdyż nie wiadomo kiedy los nas przed sobą postawi ponownie.

W wielu firmach od menedżerów wymaga się zbudowania długofalowej lojalności i pozyskania ludzi dla sprawy. Niezwykle istotne jest zmotywowanie pracowników do wykorzystania w pełni swojej wiedzy i umiejętności. To właśnie ludzie ze swoimi umiejętnościami, wiedzą, podejściem i motywacją wiążą ze sobą klientów.