Pomimo stosunkowo wysokiej stopy bezrobocia oraz dużej ilości kandydatów na rynku pracy, pracodawcy mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Ilość otrzymywanych CV nie przekłada się na ich jakość, dlatego dla zwerbowania prawdziwych talentów przedsiębiorcy nie mogą zapominać o tworzeniu dobrego wizerunku firmy jako pracodawcy.

Employer branding – tak nazywane są działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, służące budowaniu wizerunku organizacji jako najlepszego miejsca pracy zarówno wśród obecnych, potencjalnych jak i byłych pracowników oraz wśród głównych partnerów biznesowych i klientów.

Termin ten powstał już na początku XXI w., ale w ciągu dekady zdobywa coraz większą popularność. „Dzieje się tak głównie ze względu na zmianę zależności pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, która odchodzi od modelu podporządkowania, zmierzając w kierunku relacji partnerskich.

Firmy wiedzą, że zatrudnieni ludzie znacznie wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku, a pracownicy są świadomi swojej wartości. Dzięki temu przy wyborze pracy nie decydują się na pierwszego lepszego pracodawcę, tylko starają się dobrać miejsce zatrudnienia zgodne ze swoimi oczekiwaniami i wartościami.

Tym samy pracodawcy zależy na posiadaniu jak najlepszego wizerunku, który pomoże zwerbować wartościowych pracowników” – mówi Joanna Bielecka-Gajos, Brand Manager Start People Professionals, Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego.

Porządek we własnym ogródku
Według raportu Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy” jednym z głównych źródeł nieformalnej, ale bardzo wiarygodnej informacji o firmie są jej obecni pracownicy. Ich znajomi są potencjalnymi kandydatami do pracy, gdyż zazwyczaj reprezentują podobny poziom wykształcenia i doświadczenia.

„Zawsze staramy się wypełniać wolne stanowiska najlepszymi ekspertami, zwracając jednocześnie uwagę na dopasowanie profilu osoby do naszej kultury organizacyjnej.

Chcemy zachować zdrowy balans pomiędzy rekrutacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Część wolnych stanowisk jest wypełniania w drodze promocji najlepszego pracownika, ale równie często wysyłamy też otwarte wewnętrzne ogłoszenia rekrutacyjne.

Jednocześnie zawsze patrzymy co dzieje się na rynku i staramy się pozyskiwać najlepszych kandydatów, którzy mogliby wnieść do naszej organizacji najlepsze praktyki i standardy” – mówi Katarzyna Sejwa odpowiedzialna za HR w grupie farmaceutycznej Sandoz (Lek SA – jedna z firm grupy Sandoz jest laureatem programu Inwestor w Kapitał Ludzki).

Wyniki raportu pokazują, że jedną z najważniejszych aspektów, decydujących o atrakcyjności pracy jest możliwość rozwoju zawodowego. „Jasno określona ścieżka kariery działa niezwykle motywująco na pracownika.

Można to osiągnąć również dzięki angażowaniu pracowników w interesujące projekty, czy też zapewniając dostosowany do jego potrzeb system szkoleniowy” – mówi Joanna Bielecka-Gajos. To właśnie rozwijające projekty, bogata oferta szkoleniowa oraz dobra atmosfera są najważniejszymi czynnikami przy wyborze pierwszej pracy.

„Obecnie powstaje ‘Pracownicza Rada Doradcza’ (Diversity & Inclusion Council), która we współpracy z działem HR będzie w naszej firmie przygotowywać działania mające na celu tworzenie przyjaznego miejsca pracy. Jesteśmy otwarci na dialog z pracownikami i wdrażanie rozwiązań, które spowodują, że będzie nam się pracowało lepiej, sympatyczniej, a jednocześnie efektywnie.