Aktualności HR


Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Kiedy i o jakie świadczenia można ubiegać