Rynek pracy


Silver economy – możliwości czy ograniczenia?

Silver economy – możliwości czy ograniczenia?

Silver economy to system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych