Warszawa, 16 czerwca 2016 r. – Młodzi ludzie wybierając staż kierują się przede wszystkim prestiżem firmy, do której aplikują, i szansą na stałe zatrudnienie. Jedynie 8% studentów zwraca uwagę na wysokość wynagrodzenia, a jeszcze mniej, bo tylko 3%, bierze pod uwagę opinie znajomych. To wnioski z raportu „Rynek pracy 2.0” przygotowanego przez firmę doradczą PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. 

wykres1Z badania przeprowadzonego na próbie ponad 600 polskich studentów i ponad 300 pracodawców na potrzeby raportu „Rynek pracy 2.0” wynika, że prestiż pracodawcy (38%% respondentów) i szansa na stałe zatrudnienie (38%%) są kluczowe przy podejmowaniu przez studentów decyzji o wyborze stażu. Stanowisko to potwierdzają także sami pracodawcy, choć znacznie bardziej cenią prestiż firmy (42% badanych). W opinii 13% pracodawców ważna przy wyborze stażu jest opinia znajomych, jednak tylko 3% młodych jest tego samego zdania. Z kolei wysokość wynagrodzenia została wskazana przez 6% studentów i 8% pracodawców.

Wynagrodzenie, którego oczekują studenci za odbyty staż, nie potwierdzają opinii o roszczeniowości pokolenia millenialsów. 30% respondentów wskazało na przedział 1000 – 1500 zł, a 33% 1500 – 2000 zł. Pracodawcy również wskazali na te dwa przedziały wynagrodzeń – odpowiednio 34% i 27%. Jedynie 5% studentów byłaby gotowa podjąć praktykę bez wynagrodzenia.wykres2

Do 2020 roku co drugi pracownik na świecie będzie przedstawicielem Pokolenia Y. W PwC w Polsce już teraz ponad 60% pracowników to millenialsi. Są to ludzie niezwykle ambitni, pewni siebie, umiejący stawiać sobie krótko- i długoterminowe cele i nieustannie dążący do rozwoju. Nasz najnowszy raport potwierdza te opinie – myślą tak o sobie nie tylko sami studenci, ale także pracodawcy” – mówi Adam Krasoń, prezes zarządu PwC w Polsce.

Ponad połowa przebadanych studentów (52%) zdecydowanie woli odbywać staż lub praktykę w trakcie roku akademickiego, a nie wakacji. Tego samego oczekują zresztą sami pracodawcy (53%). Co ciekawe, aż 20% pracodawców deklaruje, że studenci mogliby podjąć u nich pracę zaraz po skończeniu studiów, bez konieczności odbywania praktyk lub staży w trakcie nauki.

wykres3

Prawie połowa millenialsów (48%), którzy wzięli udział w badaniu, wskazuje, że staż powinien trwać do 3 miesięcy, a 40% respondentów oczekuje stażu od 3 do 6 miesięcy. Podobne opinie wyrażają także pracodawcy – wg 55% z nich optymalna długość stażu to 3-6 miesięcy.

Dane zebrane w raporcie „Rynek pracy 2.0” potwierdzają także, że młode pokolenie jest bardzo ambitne i nastawione na rozwój. Na pytanie o swoje atuty studenci wskazali: chęć rozwoju (91%), wielozadaniowość (70%) oraz odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań (69%). Pracodawcy zwrócili uwagę na takie same mocne strony millenialsów, dodatkowo doceniając doskonałą znajomość nowych technologii. (29% respondentów).

wykres4

Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje bardzo wyraźnie, że pracodawcy coraz lepiej rozumieją potrzeby młodego pokolenia. Dostrzegają i doceniają mocne strony millenialsów, dzięki którym mogą lepiej dostosować się do zachodzących zmian w otoczeniu biznesowym, bo przecież Pokolenie Y to nie tylko pracownicy, ale również klienci” – mówi Ewa Zmysłowska, dyrektor działu kapitału ludzkiego w PwC.

Staże i praktyki wysokiej jakości

wykres5Polscy pracodawcy coraz bardziej dbają o to, by praktyki i staże, które oferują, były wysokiej jakości i odpowiadały rzeczywistym potrzebom studentów. Staż czy praktyka powinien być unormowany i prowadzony według określonego wcześniej harmonogramu. Ważne jest szczegółowe przygotowanie programu praktyk i przeprowadzenie odpowiedniej rekrutacji. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą a stażystą jest również bardzo istotną kwestią. Kolejne elementy wyróżniające staż wysokiej jakości to jego walor edukacyjny (rozwój zawodowy studentów), zapewnienie opieki i mentoringu w trakcie trwania stażu lub praktyki, odpowiednie wynagrodzenie, a także podsumowanie całego programu po jego zakończeniu.

Zasady i normy realizacji  wysokiej jakości staży i praktyk określone w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk są zbieżne z wynikami badania oczekiwań studentów, co może tylko cieszyć. Rynek wysokich jakościowo ofert staży i praktyk powoli staje się faktem i jest dowodem coraz większej dojrzałości obu stron – studentów i pracodawców, którzy nie chcą marnować cennego czasu na przypadkową i nieprzemyślaną współpracę” – podsumowuje Piotr Palikowski, prezez zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Źródło: PwC