Wykład dr n. hum. Agnieszki Mościckiej-Teske pt. „Gdy człowiek człowiekowi wilkiem – trudne sytuacje w miejscu pracy” – materiał Uniwesytetu SWPS.

 

Agnieszka Mościcka-Teske – dr n. hum. z zakresu psychologii. Adiunkt w SWPS w Poznaniu. Współtwórca i realizator projektów badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy, oraz rozwijania umiejętności społecznych (komunikowania się, asertywności, funkcjonowania w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Twórca i realizator szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu.