Czy już w 2012 roku nastąpi koniec świata rynku szkoleń dofinansowywanych?

Wiele mówi się o końcu świata, który ma nastąpić w 2012 roku. W tym czasie rynek szkoleń spodziewa się własnej apokalipsy, związanej z wygasającymi środkami unijnymi. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat nastrojów panujących w branży szkoleniowej, wystarczy wziąć udział w badaniu „EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce”
(http://hrp.com.pl/End_of_Financial_Support.php) przygotowanym przez firmę doradczą HRP.

W przeszłości trudno było wyobrazić sobie prężnie działającą firmę, która oferuje darmowe lub symbolicznie płatne usługi. Obecnie na takich zasadach działa nie jedno, lecz 7 tysięcy przedsiębiorstw z branży szkoleniowej, która w 2010 roku została zasilona kilkoma miliardami złotych ze środków unijnych. Niestety najatrakcyjniejsze dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały rozdysponowane, co budzi niepokój o losy rynku szkoleniowego w Polsce.

Mając na uwadze niepewną przyszłość sektora szkoleniowego w naszym kraju, firma doradcza HRP przygotowała, trwające od 28 czerwca do 15 lipca 2011, badanie „EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce”.

Dzięki badaniu do rąk polskich firm szkoleniowych, przedsiębiorców i trenerów wpłynie raport, obrazujący nastroje panujące na rynku szkoleń w związku z wygasającym programowaniem. W raporcie zostaną poruszone zagadnienia dotyczące kształtowania się jakości i cen usług szkoleniowych po 2012 roku. Wiedza w nim zawarta ułatwi menedżerom podejmowanie ważnych decyzji w ustalaniu nowej polityki w obszarze HR.

Badanie skierowane jest do firm szkoleniowych, które wraz z wygasaniem unijnych projektów mogą zacząć znikać z rynku z powodu problemów finansowych. Kolejną grupę docelową przedsięwzięcia stanowią przedsiębiorstwa, które przez ostatnie lata przyzwyczaiły się do taniego szkolenia kadr. Już wkrótce będą musiały inwestować w ich rozwój własne pieniądze. Nie sposób zapomnieć również o 10 tysiącach trenerów, którzy w związku z kurczeniem się rynku szkoleniowego mogą pozostać bez zatrudnienia.

Pamiętamy lata 2007-2008, kiedy skończyło się finansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, a Program Operacyjny Kapitał Ludzki startował z ponad rocznym opóźnieniem.