Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa uzależnione jest od właściwego doboru pracowników do stanowisk. Instytut Analiz im. Karola Gaussa przygotował quiz, w którym można sprawdzić swoje umiejętności w zakresie HR i awansowania pracowników.

Promowanie pracowników nie jest prostym zadaniem, ale przeprowadzone z głową może zadecydować o sukcesie firmy na rynku. Aby dobrze ocenić kwalifikacje podwładnego, trzeba m.in. przeanalizować informacje dotyczące stażu pracy, doświadczenia zawodowego czy jego efektywności na obecnym stanowisku.

Instytut Analiz im. Karola Gaussa stworzył krótki quiz, w którym każdy może szybko sprawdzić, czy podjąłby efektywną decyzję o awansie pracownika. W ciągu 3-minutowej zabawy wybieramy jednego z kilku kandydatów o określonych cechach charakteru i różnym doświadczeniu. Po zakończeniu quizu otrzymujemy nasz wynik.

Nagrodą za wzięcie udziału w quizie jest raport podsumowujący jego wyniki oraz artykuł traktujący o skutecznych metodach awansowania pracowników.

Zabawa dostępna jest pod adresem http://badania.iakg.pl/s3/awansowanie_pracownikow

Natalia Jażdżyk