Z najnowszego badania MillwardBrown SMG/KRC, przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, iż już 85% małych firm inwestuje w rozwój kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Wyjątkowo pozytywnie wygląda również sytuacja wśród najmniejszych podmiotów gospodarczych, zatrudniających od 1 do 9 osób. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba tych, które szkolą swoje kadry, zwiększyła się o blisko 10% , co daje w sumie 77% mikroprzedsiębiorstw.

Więcej firm szkoli pracowników
Badania od lat pokazują, że im większa firma, tym częściej szkoli pracowników. Dlatego ogólnopolska kampania społeczna „Szkolenia – to się opłaca!” do inwestowania w rozwój kwalifikacji kadr zachęca głównie właścicieli i menedżerów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Systematyczne informowanie przedsiębiorców o korzyściach wynikających ze szkolenia pracowników przełożyło się na konkretne wyniki. W porównaniu z marcem 2010, kiedy kampania się zaczynała, liczba przedsiębiorstw MSP podnoszących kompetencje pracowników zwiększyła się z 84% do 89, 5%. Największy wzrost odnotowano wśród małych firm: z 77% do 85% oraz mikroprzedsiębiorstw: z 68% do 77%

„Szczególnie zależy nam na wzroście świadomości mikro i małych firm w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w rozwój kadr. Chcieliśmy pokazać, że szkolenia są w zasięgu wszystkich organizacji i warto budować przewagę konkurencyjną w oparciu o potencjał i kwalifikacje pracowników. ”- mówi Anna Świebocka – Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Optymistyczne plany
Przedsiębiorcy rozumieją, że szkolenia są działaniem długofalowym i powinny być stałym elementem w strategii firmy. Świadomość ta przekłada się na większą liczbę zaplanowanych szkoleń na najbliższy rok w porównaniu z marcem 2010 r. Po raz kolejny największy wzrost odnotowano wśród małych przedsiębiorstw. Już 81% z nich zamierza podnosić kwalifikacje pracowników.

Tak optymistyczne plany biorą się zapewne z pozytywnych doświadczeń i opinii kadry zarządzającej MSP względem szkoleń. Menedżerowie zauważają wiele korzyści idących za rozwojem pracowników. Wśród najważniejszych wymieniają wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji szkolonych osób (58% wskazań) oraz większą konkurencyjność firmy na rynku (38% odpowiedzi).