Zgodnie z zapisami nowej ustawy o podatku VAT, od 1 stycznia 2011 roku stawka VAT na szkolenia wyniesie 23% , co skutkuje zmianami cen usług szkoleniowych od początku 2011 r.

Zgodnie z przyjętym brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwolnieniu podlegać będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
c) finansowane w całości ze środków publicznych

Do opodatkowania świadczonych przez siebie usług zobowiązane będą wszelkie podmioty, które nie spełniają przedstawionych powyżej kryteriów podmiotowych.

W szczególności należy zauważyć, że zwolnione od opodatkowania nie będą już usługi świadczone przez takie podmioty jak:
- prywatne firmy szkoleniowe, bez względu na rodzaj swojej działalności,
- szkoły nauki jazdy i szkoły pilotażu,
- podmioty, które świadczą usługi szkoleniowe wyłącznie jako wycinek swojej działalności, powiązany z działalnością główną.
- prywatne szkoły organizujące różnego rodzaju kursy dla dzieci lub seniorów, takie jak tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku, prywatne ogniska muzyczne dla dzieci,
- podmioty prowadzące różnego typu szkolenia i kursy indywidualne np. szkoły narciarskie, tenisowe, nurkowe, szkoły tańca.

Usługi edukacyjne, które nie będą dłużej zwolnione od podatku VAT powinny zostać opodatkowane podstawową stawką VAT 23%.

Mianowicie usługi nauczania języków obcych (oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) będą nadal zwolnione od podatku VAT bez względu na to, przez kogo będą świadczone.