Dotarcie do wykwalifikowanych kandydatów jest najważniejsze dla skutecznego procesu rekrutacji.

Dla zwiększenia liczby kandydatów można skorzystać z tak wielu kanałów informacyjnych, jak to tylko możliwe.
Wybór odpowiedniego źródła najczęściej zależy od:
- segmentu osób, do którego chcemy dotrzeć,
- obszaru geograficznego,
- budżetu jakim dysponujemy.

Źródła poszukiwania kandydatów

Najczęściej wykorzystywanymi kanałami komunikacyjnymi są:
- agencje rekrutacyjne (często specjalizujące się w określonych grupach kandydatów, np. top menedżerowie, stanowiska przedstawicieli handlowych oraz średniego szczebla menedżerowie sprzedaży, pracownicy liniowi poszczególnych branż itd.),
- ogłoszenia: prasowe, internetowe, rzadziej RTV (media lokalne lub ogólnopolskie),
- referencje własnych pracowników, rekomendacje,
- wydawnictwa branżowe,
- profesjonalne stowarzyszenia,
- szkoły i uniwersytety,
- Internet (grupy dyskusyjne, portale dla poszukujących pracy i poszukujących pracowników) i Intranet,
- zgłoszenia kandydatów bezpośrednio do firm,
- targi pracy, giełdy pracy, dni otwarte,
- praktyki, staże.
Jest jednak pewien rozdźwięk w szukaniu kandydatów przez firmy oraz w szukaniu pracy przez kandydatów. Obrazuje go doskonale poniższy schemat.

Jak widzimy zupełnie inaczej skłonne są poszukiwać kandydatów firmy a zupełnie inaczej kandydaci poszukują nowych posad. Różnice te wynikają głównie z dostępności poszczególnych metod. Pracodawcy sięgają częściej po źródła informacji, którymi już dysponują jak np.: sieć kontaktów wewnątrz firmy (polecenia pracowników) lub baza kandydatów, którą dysponują. Kandydaci częściej sięgają po ogłoszenia prasowe – źródła anonimowe, zabezpieczając sobie w ten sposób poczucie bezpieczeństwa.

Niewiele osób decyduje się obwieścić swym znajomym, że szukają pracy. Może istnieć w tym przypadku bariera psychologiczna np.: nie chcę nikomu nic zawdzięczać, a co powiedzą jak nie znajdę pracy itd. Warto tę rozbieżność wziąć pod uwagę przy planowaniu kolejnego procesu rekrutacyjnego.

Nowe podejście w poszukiwaniu kandydatów

Stale zmieniający się rynek ekonomiczny determinuje zmiany również w procesach związanych z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Jeszcze 7-8 lat temu rynek pracy należał do pracodawców. To „oni” pozostawali w mniejszości, a popyt na pracę przewyższał podaż.

Zmiany jakie dokonały się w Polsce w tym czasie – przede wszystkim po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu rynków pracy dla Polaków – odwróciły ten trend. W związku z migracją Polaków do innych krajów Europejskich i większym popytem na pracowników, rynek pracy aktualnie należy do pracowników i to oni w pewnym sensie dyktują warunki. Zmiany te mają także wpływ na sposób poszukiwania kandydatów do pracy.

Największe zmiany jakie zachodzą na rynku pracy dotyczą płci, wieku i narodowości nowych grup potencjalnych pracowników. Cześć firm odkryła nowe grupy i do nich bezpośrednio kieruje swoją ofertę np. Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie w związku z brakiem kierowców autobusów skierowały są ofertę bezpośrednio do kobiet odkrywając, że jest to grupa osób w mniejszym stopniu narażona na migrację.

Firmy zaczęły bardziej doceniać osoby z ustabilizowaną sytuacją rodzinną, a także ogromnym doświadczeniem w wieku powyżej 40 i 50 lat. W związku z tym, że do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców poszukujących pracy zza wschodniej granicy, pojawiła się kolejna grupa docelowa, zapełniająca stopniowo lukę na rynku pracy, jaka postała na skutek migracji zarobkowej Polaków.