Onboarding pracownika

Benefity pracownicze


1000 zł z ZFŚS bez podatku

1000 zł z ZFŚS bez podatku

Od stycznia 2018 roku ponad dwuipółkrotnie, do kwoty 1.000 złotych, wzrósł limit zwolnienia z podatku dochodowego PIT od wartości konkretnych świadczeń pozapłacowych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warto o tym pamiętać planując tegoroczny budżet socjalny i wydatki przeznaczone