Aktualności HR


Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – szansa na pracę dla młodych i 50+ ?

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – szansa na pracę dla młodych i 50+ ?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która dziś wchodzi w życie, jest szansą na zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i wsparcie pracodawców. Przewiduje ona współpracę sektora publicznego z firmami prywatnymi. Daje też pracodawcom nadzieję na obniżenie kosztów pracy,