Onboarding pracownika

Aktualności HR


Pracoholizm osłabia efektywność i zdrowie pracowników [Wyniki badań]

Pracoholizm osłabia efektywność i zdrowie pracowników [Wyniki badań]

Przyczyny niskiej efektywności lub przerywania pracy z powodów zdrowotnych mogą wynikać z wielu czynników. Wskazuje się na nadmierne obciążenie pracą, brak zdolności do radzenia sobie ze stresem, natomiast rzadziej zwraca się uwagę na pracoholizm.   Dotychczas badacze tego zaburzenia