Aktualności HR


Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – szansa na pracę dla młodych i 50+ ?

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – szansa na pracę dla młodych i 50+ ?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która dziś wchodzi w życie, jest szansą na zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i wsparcie pracodawców. Przewiduje ona współpracę sektora publicznego z firmami prywatnymi. Daje też pracodawcom nadzieję na obniżenie kosztów pracy,

Niemcy, Holandia i Wielka Brytania – ich sposoby na bezrobocie

Niemcy, Holandia i Wielka Brytania – ich sposoby na bezrobocie

Efektywność polskich instytucji odpowiedzialnych za politykę zatrudnienia od dawna budzi wiele wątpliwości. Tymczasem okazuje się, że w krajach UE istnieją dobre praktyki, dzięki którym udaje się ograniczać bezrobocie. Warto przyjrzeć się bliżej, jak Holandia, Niemcy i Wielka Brytania radzą sobie