Onboarding pracownika

Rynek pracy


Nowa polityka socjalna Niemiec nie ograniczy emigracji z Polski

Nowa polityka socjalna Niemiec nie ograniczy emigracji z Polski

Obecnie 17% Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową, chciałoby podjąć pracę w Niemczech. Jako główne powody takich decyzji podają łatwość w znalezieniu pracy (41%), bliską odległość od domu rodzinnego (40%) i wielokrotnie wyższe zarobki (31%) – wynika z najnowszych badań Work

1,2 mln Polaków zdecydowanych na emigrację zarobkową

1,2 mln Polaków zdecydowanych na emigrację zarobkową

Z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że odsetek osób rozważających emigrację zarobkową utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Co piąty Polak, aktywny bądź potencjalny uczestnik rynku pracy, nie wyklucza takiej możliwości w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  

Emigracja zarobkowa do Niemiec – czy warto?

Emigracja zarobkowa do Niemiec – czy warto?

Dane o bezrobociu nie napawają optymizmem: w kwietniu 2013 roku 2 258,6 tys. Polaków pozostawało bez pracy, z czego aż 266,6 tys. to bezrobotni po studiach. Co gorsze na horyzoncie nie widać oznak poprawy. […]