Onboarding pracownika

Rynek szkoleń


Biznesowa odpowiedzialność HR: optymalny wybór i adekwatne działania

Biznesowa odpowiedzialność HR: optymalny wybór i adekwatne działania

Kryzys gospodarczy przyniósł nowe wyzwania działom personalnym. Obecnie zarządy stawiaj przed działami HR cele czysto biznesowe i wymagają współodpowiedzialności za wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianą, ewaluacja pracowników, konkurencja […]