Ponad trzy czwarte (76%) dyrektorów finansowych dużych, globalnych firm zauważa, że ich rola i zakres zadań ulegają w ostatnich latach dużym przeobrażeniom. Coraz częściej, oprócz podstawowych umiejętności w obszarze finansów, sprawowanie funkcji CFO wymaga zaawansowanych kompetencji w obszarze cyfryzacji, statystyki, a także umiejętności współpracy. 

Badanie przeprowadzone przez Accenture wśród dyrektorów finansowych dużych, międzynarodowych firm dowodzi, że osoby sprawujące tę funkcję odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu przełomowych rozwiązań cyfrowych w całej organizacji. Współcześni CFO nadzorują nie tylko finanse, ale także uczestniczą aktywnie w realizacji inwestycji w obszarze digital w całym przedsiębiorstwie.

Z raportu Accenture „The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise” wynika, że ponad 8 na 10 CFO (81%) deklaruje, że do ich głównych obowiązków należy wskazywanie obszarów dostarczających nowej wartości w biznesie. Trzy czwarte respondentów (77%) twierdzi, że ma realny wpływ na przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę transformacji w obszarze działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

– Rola CFO ewoluowała przez ostatnie lata od księgowego do partnera biznesowego oraz doradcy strategicznego dla całego przedsiębiorstwa, który jednocześnie pełni funkcję strażnika ekonomicznego, pilnującego, by inwestycje w obszarze digital przyniosły konkretne i wymierne rezultaty. CFO są obecnie odpowiedzialni za wdrażanie rozwiązań cyfrowych, wykorzystanie analityki predyktywnej oraz sztucznej inteligencji do bardziej trafnej interpretacji danych na potrzeby podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, które przynoszą dodatkową wartość, podnoszą wydajność i umożliwiają realizację założonej strategii w różnych obszarach – wyjaśnia Steve Culp, starszy dyrektor zarządzający w Accenture oraz globalny dyrektor praktyki finansów i ryzyka.

CFO jako strażnik inwestycji w obszarze digital
Obecnie technologia wspiera ok. 34% operacji w obszarze finansów firmy. Przewiduje się, że do 2021 roku prawie połowa (45%) tych działań zostanie zautomatyzowana. Wraz z postępującą automatyzacją rutynowych operacji księgowych standardowa lista obowiązków CFO zaczyna coraz częściej obejmować działania związane z planowaniem strategicznym, doradztwem i analityką. Automatyzacja czynności w dziale finansowym pozwala CFO skoncentrować się na nowych, bardziej ambitnych zadaniach oraz wspólnie z innymi przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej podejmować odpowiednie działania w oparciu o wnioski wyciągnięte dzięki analizie danych.

– Wykorzystanie danych przez CFO nie ogranicza się tylko do działu finansowego, wskutek czego dyrektorzy finansowi będą musieli zostać bardziej wtajemniczeni w przełomowe technologie, jak AI czy analityka. Tylko w ten sposób będą w stanie uczestniczyć w procesie cyfryzacji całej organizacji, tworzyć nowe modele biznesowe oraz odkrywać nowe strumienie przychodów – dodaje dr Christian Campagna, starszy dyrektor zarządzający Accenture Strategy, CFO & Enterprise Value.

Kwalifikacje CFO w przyszłości

Wraz z ewoluującą rolą CFO zmieniają się także kwalifikacje niezbędne na stanowisku dyrektora finansowego. Obecnie osoby sprawujące tę funkcję muszą posiadać szeroki zakres kompetencji, począwszy od umiejętności wizualizacji danych po elastyczne podejście do inch interpretacji. Większość CFO dostrzega, że wiedza stricte finansowa będzie coraz słabiej powiązana z wiodącym zakresem ich działań, które będą wymagały zaawansowanych umiejętności cyfrowych, operacyjnych oraz współpracy. Ponad trzy czwarte ankietowanych twierdzi, że zmiana musi być błyskawiczna i głęboka, ponieważ tradycyjne role w obszarze finansów nie będą niedługo spełniały rzeczywistych wymagań.

–  Transformacja cyfrowa jest obecnie koniecznością dla większości przedsiębiorstw zarówno tych globalnych, jak i działających na lokalnych rynkach, w tym w Polsce. Ma ona bardzo duży wpływ na pracowników, którzy powinni skupić się na rozwijaniu nowych kompetencji. W szczególnej sytuacji są dyrektorzy finansowi i ich zespoły, które zaczynają odgrywać pierwszoplanowe role w ukierunkowaniu przedsiębiorstw na nowe rozwiązania. Wymaga to od nich przede wszystkim dostarczania rzetelnych danych w czasie rzeczywistym, a także znajomości nowych technologii i wpływu, jaki mogą one wywrzeć na organizacje – mówi Dominik Wójcik, dyrektor w dziale transformacji biznesowej Accenture w Polsce. – Największym wyzwaniem dla CFO będzie rekrutacja i szkolenie wykwalifikowanych pracowników w taki sposób, by zrozumieli, jak zbierać dane w celu pozyskania z nich jak największej ilości informacji – podsumowuje.