Blisko połowa menedżerów przyznaje, że reprezentowana przez nich firma wspiera projekty bazujące na otwartych rozwiązaniach, chcąc w ten sposób pozyskać do współpracy talenty z tego obszaru. Zatrudnienie takich osób jest priorytetem dla przeszło 80 proc. przełożonych (za Linux Foundation and Dice, 2018 Open Source Jobs Report). Eksperci przewidują, że zapotrzebowanie przedsiębiorstw na umiejętności z dziedziny open source w dalszych latach będzie jeszcze większe.

Jakich kompetencji Open Source oczekuje się od programistów?

Badanie 2018 Open Source Jobs Report wskazuje, jakie kompetencje muszą obecnie posiadać specjaliści w tej dziedzinie. Na pierwszym miejscu znajduje się znajomość systemu operacyjnego Linux, która jest niezbędna w pracy przy projektach wykorzystujących otwarte rozwiązania. W przypadku rekrutacji na konkretne stanowiska, 72 proc. menedżerów poszukuje programistów.

– Również w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze nie zostało zaspokojone. Według różnych szacunków, tylko
w naszym kraju brakuje od 50 do 150 tys. twórców oprogramowania. W związku z tym, że obecnie technologia open source jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju informatyki i motorem napędowym innowacji w wielu gałęziach gospodarki, firmy poszukują również specjalistów IT, których kluczową kompetencją jest tworzenie oraz rozwijanie oprogramowania w oparciu
o otwarte rozwiązania – zaznacza Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska.

Jak dodaje Dariusz Świąder, aby sprostać tej luce kadrowo-kompetencyjnej, z jednej strony istotne jest wdrożenie działań zachęcających do podejmowania kierunków studiów o profilach informatycznych. Z drugiej, wykształceni specjaliści IT powinni dbać o stały rozwój swoich kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności. Świat technologii ciągle się zmienia, co widać, chociażby na przykładzie rozwiązań otwarto źródłowych, dlatego wydaje się, że jedynie ciągłe doszkalanie się, pozwala za nim nadążyć. Osoby najbardziej pożądane na rynku pracy, czyli programiści, inżynierowie inni eksperci z branży technologicznej doskonale rozumieją tę potrzebę.

O wiedzę z obszaru Open Source dość trudno

Wyniki badania Polski Rynek Open Source 2018 pokazują, że zdobywanie nowej wiedzy i szlifowanie kluczowych kompetencji wymaganych w branży, jest ważne dla specjalistów IT. Dla przykładu, łączne 60 proc. ankietowanych zgłosiła chęć uczestniczenia
w warsztatach z zakresu takich rozwiązań, jak: EDB/PostgreSQL, Red Hat RHEL, Red Hat OpenSfhift, Splunk czy Puppet, organizowanych przez ekspertów z Linux Polska. Z kolei dane pochodzące z raportu 2018 Open Source Jobs Report wskazują, że blisko dla połowy twórców oprogramowania największym wyzwaniem w codziennej pracy, jest brak możliwości szkolenia swoich umiejętności.

Rozwiązaniem tego problemu byłoby zapewnienie programistom możliwości uczestniczenia w konferencjach i wydarzeniach branżowych – uważa w ten sposób aż 7 na 10 ankietowanych, wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia za udział w projektach open source, a także podnoszenie swoich kompetencji w trakcie profesjonalnych szkoleń (w obu przypadkach 60 proc. respondentów) . Zresztą, ta ostatnia kwestia jest ważna nie tylko dla software deweloperów z obszaru open source, ale również dla programistów pracujących na co dzień z rozwiązaniami zamkniętymi. Według badania przeprowadzonego przez GodinGame, blisko 70 proc. programistów uważa, że w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu pracy w danym miejscu, możliwość nauczenia się nowych rzeczy jest ważniejsza niż wysokość wynagrodzenia (za CodinGame, Developers at work. Survey 2018.)

Webinaria, czyli szkolenia all-inclusive

– Konferencje, szkolenia, warsztaty, czyli bezpośredni kontakt ze specjalistami IT, którzy nie tylko dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem z uczestnikami, a także na bieżąco mogą odpowiadać na nurtujące ich pytania, są jednym z najefektywniejszych sposobów na zdobywanie nowych czy rozwijanie posiadanych umiejętności. Jednak nie można nie zauważać, że niemal standardem także wśród programistów, czy ogólnie specjalistów IT, jest szukanie cennych wskazówek w sieci – mówi Dariusz Świąder, Linux Polska.

Nie dziwi więc, że Internet jest ważnym źródłem wiedzy, ale czy specjaliści open source zawsze znajdują w sieci to, czego potrzebują? Okazuje się, że nie. Prawie 1/3 respondentów biorących udział w badaniu Polski Rynek Open Source 2018 zapytanych o to, jakich treści dotyczących rozwiązań otwartych brakuje w Internecie, odpowiedziało, że są nimi case studies. Chodzi np. o opisy poszczególnych rozwiązań czy przykłady wdrożeń narzędzi z obszaru open source.) Na drugim miejscu znalazły się webinaria (ponad 27 proc.), na których doświadczeni eksperci omawialiby techniczne aspekty poszczególnych produktów czy stosowanych metod. Ankietowani przyznali również, że chętnie sięgaliby po specjalistyczne artykuły przedstawiające te kwestie oraz wskazujące na zalety korzystania z technologii open source (odpowiednio blisko 23 i 19 proc.).

Osoby biorące udział w badaniu Linux Polska zostały również poproszone o wymienienie obszarów związanych z rozwiązaniami otwartymi lub innymi nowoczesnymi technologiami, w których chciałyby pogłębić swoją wiedzę, ale spotykają się z brakiem odpowiednich treści w Internecie. W odpowiedziach pojawiły się takie zagadnienia, jak np.: big data i bazy danych, automatyzacja oraz bezpieczeństwo, środowiska chmurowe, kontenery czy metodologia DevOps.

Atrakcyjnym rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać software deweloperzy i specjaliści IT chcący rozwijać swoje umiejętności, są webinaria. To internetowe kursy łączące wygodę zdobywania wiedzy przez Internet oraz uczestniczenia w „tradycyjnych”, profesjonalnych szkoleniach, których program został przygotowany na potrzeby konkretnej grupy uczestników. Webinaria w postaci wykładów czy praktycznych szkoleń transmitowanych w sieci, mogą jednocześnie śledzić miliony osób na całym świecie. Mogą przybierać również formę „zamkniętych”, płatnych szkoleń. Wtedy dostęp do takiej relacji posiadają wybrane osoby.

– Z naszego doświadczenia wynika, że webinaria są chętnie wybieraną formą zdobywania nowych umiejętności, w dodatku traktowaną przez branżę IT jako wiarygodne źródło informacji i praktycznych wskazówek. W Linux Polska, oprócz tradycyjnych warsztatów, organizujemy również internetowe kursy w postaci wideo. Zespół naszych specjalistów dba o to, aby scenariusz każdego warsztatu online zawsze w pełni odpowiadał potrzebom i zainteresowaniom uczestników, którzy zgłosili w nich chęć swojego udziału – komentuje Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska.

Organizatorzy webinariów niejednokrotnie udostępniają zapis wideo prowadzonych szkoleń, dzięki czemu ich uczestnicy, mogą wracać do przekazanych informacji i korzystać z cennych wskazówek w codziennej pracy, np. podczas tworzenia nowego oprogramowania.

źródło: informacja prasowa

fot.: Pixabay.com