Siedem postanowień zawodowych, cztery narodowości, różne priorytety – tak można podsumować najnowsze badanie międzynarodowego serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl, które zostało przeprowadzone w Polsce, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach. Jest też coś, co łączy wszystkich. Niezależnie od kraju pracownicy wyznaczają sobie ambitne cele w życiu zawodowym, najczęściej chcą zmienić pracodawcę.

Pracownicy z Polski okazują się najodważniejsi w myśleniu o zmianie pracy. Taki cel wyznaczyło sobie aż 35 proc. ankietowanych. Także Finowie i Czesi w pierwszej kolejności wskazali chęć zmiany pracy – jednak był to mniejszy odsetek osób – odpowiednio 20 i 22 proc. Najmniej pracowników myśli o zmianie firmy w Wielkiej Brytanii – zaledwie 18 proc. Poszukiwanie nowego pracodawcy jest w tym roku dopiero trzecim na liście postanowieniem Brytyjczyków.

Dlaczego tak wielu z ankietowanych chce odejść z dotychczasowej firmy i zmienić pracę? Jak pokazują najnowsze trendy, sytuacja na rynku pracy jest na tyle dobra, że ludzie przestają postrzegać stabilność zatrudnienia, jako najistotniejszy czynnik w karierze – zauważa Joanna Żukowska ekspert serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl. Chcieliby mieć pracę, która będzie dawała im satysfakcję i poczucie spełnienia. Ludzie stawiają na rozwój własny bardziej niż na stabilizację – dodaje.

Dziś podjęte ryzyko związane ze zmianą pracy może pozytywnie wpłynąć na całą naszą przyszłą karierę. Jest to również istotny sygnał dla pracodawców, którzy poza samą ofertą pracy, będą musieli zatrzymywać pracowników dodatkowymi benefitami takimi jak: prywatna opieka medyczna, karnety na siłownię czy dofinansowanie kursów językowych.

Szkolenia – u nas wysoko na liście postanowień. Zaskakująco nisko w Wielkiej Brytanii

Jak wynika z badań, aż 23 proc. ankietowanych z Polski w nowym roku postawiło sobie za cel podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jest to duży odsetek badanych w porównaniu z innymi krajami. W Wielkiej Brytanii i Czechach taki cel postawiło sobie jedynie 4 proc. badanych, a w Finlandii 11 proc.

Polscy pracownicy z chęcią podnoszą kwalifikacje zawodowe. Mają świadomość, że dodatkowa wiedza buduje ich przewagę na rynku pracy, jest podstawą do otrzymywania wyższego wynagrodzenia czy drogą do awansu.

Awans i podwyżka

O lepsze pieniądze chce w tym roku starać się 14 proc. Polaków. Tym samym awans i podwyżka stały się trzecim najważniejszym postanowieniem noworocznym Polaków.

Możliwość zwiększenia wynagrodzenia niestety rzadko wychodzi od pracodawców, stąd postanowienie, by w tym roku zdobyć się na odwagę i porozmawiać o podwyżce z szefem.

Co ciekawe o podwyżkę zamierza ubiegać się aż 16 proc. Finów, którzy nie mogą narzekać na zarobki. Nieśmiało o lepszej wypłacie marzy 11 proc. Czechów i tyle samo Brytyjczyków.

Kto marzy o założeniu własnej firmy?

Polacy oraz Finowie w badaniu wykazali się najniższą przedsiębiorczością – tylko po 6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Nieco bardziej przedsiębiorczy są pracownicy z Wielkiej Brytanii, gdzie „na swoim” chce być 9 proc. badanych. Największą przedsiębiorczością wykazali się zaś Czesi, aż 18 proc. ankietowanych chciałoby w nowym roku założyć własną firmę.

Zmienić specjalizację lub branżę

Priorytety mieszkańców innych krajów różnią się od postanowień Polaków. Najwięcej Brytyjczyków odpowiedziało, że w nowym roku chciałoby zmienić dotychczasową specjalizację bądź branżę – dokładnie 32 proc. Taki cel w Polsce wyznaczyło sobie zaledwie 9 proc. badanych. Dość poważnie o rewolucji zawodowej myślą także Czesi i Finowie – odpowiednio 22 i 19 proc.

Fińscy specjaliści z branży HR zauważają, że zmiana specjalizacji to już nie tyle postanowienie, ile konieczność.

Obecnie w Finlandii, w niektórych branżach rynek zatrudnienia stał się nieatrakcyjny, stąd pracownicy zmuszeni są do poszukiwania nowych kierunków rozwoju.

Wykorzystać cały urlop i mniej pracować

Pomimo tego, że Polacy od wielu lat znajdują się w czołówce najbardziej zapracowanych europejskich narodów, nie planują pracować mniej ani wykorzystywać całego urlopu. Mniej pracować chce jedynie 8 proc. badanych, a tylko 4 proc. planuje wykorzystać cały urlop, co było jednocześnie najrzadziej wybieraną odpowiedzią w ankiecie. Tymczasem marzenia o mniejszej ilości pracy ma aż 24 proc. Brytyjczyków, 20 proc. Finów i 18 proc. Czechów.

Polacy, pozostają pełni sprzeczności, mimo że są niezadowoleni z aktualnej pracy, to wcale nie chcą pracować mniej.

Trzy najpopularniejsze postanowienia w każdym z przebadanych krajów:

Polska

1. Zmienić pracę – 35 proc.

2. Szkolić się – 23 proc.

3. Dostać awans – 14 proc.

Wielka Brytania

1. Zmienić specjalizację, branżę – 32 proc.

2. Mniej pracować – 24 proc.

3. Zmienić pracę – 18 proc.

Finlandia

1. Mniej pracować – 20 proc./ Zmienić pracę – 20 proc.

2. Zmienić specjalizację, branżę – 19 proc.

3. Dostać awans, podwyżkę – 16 proc.

Czechy

1. Zmienić specjalizację, branżę – 22 proc./ Zmienić pracę – 22 proc.

2. Mniej pracować – 18 proc./ Założyć własną firmę – 18 proc.

3. Dostać awans, podwyżkę – 11 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2016 rok przez międzynarodowy serwis rekrutacyjny MonsterPolska.pl. Wzięło w nim udział 5 tys. pracowników z Polski, Finlandii, Czech i Wielkiej Brytanii. 

Źródło: MonsterPolska.pl