W I kwartale 2016 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 121 602 oferty pracy. Oznacza to 17,25% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do analogicznego kwartału w ubiegłym roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Spośród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie.

  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 17,25% w porównaniu do I kwartału 2015
  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 10,48% w porównaniu do IV kwartału 2015
  • Najwięcej ofert pracy z branży handel i sprzedaż (23 549), o 9,1% więcej niż w I kwartale 2015
  • 21% wzrostu w branży przemysł ciężki w porównaniu do I kw. 2015
  • 12,1% wzrostu w branży IT w porównaniu do I kw. 2015
  • 31,5% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów budownictwa w porównaniu do I kw. 2015
  • 26,6% wzrostu ofert pracy skierowanych do specjalistów HR/zasoby ludzkie w porównaniu do I kw. 2015

 Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w marcu poziom bezrobocia wyniósł 10 procent i jest to wynik o 1,5 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Jak podaje ministerstwo, to najlepszy wynik w marcu od 25 lat. Spadek bezrobocia świadczy o utrzymującej się tendencji wzrostowej na rynku pracy; dane Pracuj.pl potwierdzają ten pozytywny trend.

Jakie branże zatrudniały w I kwartale 2016 r.?

rps_i_kw_2016_02Z analizy ogłoszeń opublikowanych przez pracodawców na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosili w I kwartale 2016 pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Opublikowali oni 23 549 ogłoszeń o pracę, co stanowiło prawie jedną piątą wszystkich ofert z tego okresu. Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość/finanse/ubezpieczenia  (15 887 ogłoszeń) oraz przemysł ciężki (10 767 ogłoszeń). W tych branżach zanotowano także znaczące wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy, w porównaniu do I kw. 2015.

Jak wynika z danych GUS dotyczących wskaźnika koniunktury gospodarczej w marcu
2016 r., przedsiębiorcy z obszaru handel hurtowy i handel detaliczny, zgłosili pozytywne opinie dotyczące prognozowanej koniunktury w ich branży. Zarówno w przypadku handlu hurtowego, jak i handlu detalicznego, przedsiębiorcy przewidują wzrosty zatrudnienia. Ten optymizm widoczny jest także w danych Pracuj.pl – w branży handel i sprzedaż odnotowano 9% wzrost zapotrzebowania na pracowników w porównaniu rok do roku. Jak wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, w marcu także przedsiębiorcy z sektora przemysłowego, wskazali, że koniunktura w ich branży poprawia się. Badania wskazują, że rośnie portfel zamówień, zmniejszają się zapasy magazynowe a zwiększa zatrudnienie. Jak wynika z analiz Pracuj.pl w przypadku przemysłu ciężkiego, wzrost liczby opublikowanych ofert pracy wyniósł w I kwartale 2016 21% (w porównaniu rok do roku), a w przypadku przemysłu lekkiego było to 16%.

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy?

W I kw. 2016 najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy: handlu i sprzedaży oraz obsługi klienta. Na trzecim miejscu wśród najbardziej poszukiwanych pracowników, w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2016 r., znaleźli się specjaliści IT.rps_i_kw_2016_03

Jak wynika z szacunków Unii Europejskiej, w Europie brakuje obecnie blisko 300 tysięcy informatyków; w Polsce to zapotrzebowanie wynosi według różnych danych między 40 a 50 tysięcy. IT jest zaliczane do specjalizacji przyszłości i, jak uważają eksperci, jest to trend nieodwracalny, dlatego specjaliści IT już dziś należą do poszukiwanych pracowników, a zapotrzebowanie na nich będzie tylko wzrastać.  Dane Pracuj.pl wskazują, że w I kwartale 2016 r. popyt na ekspertów IT wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o niemal jedną czwartą. Z kolei dobra koniunktura w przemyśle i budownictwie przełożyła się na wzrosty zapotrzebowania na inżynierów (o 16,7%) i specjalistów budownictwa (31,5%)

Kolejne miesiące z rzędu obserwuje się także wzrosty liczby ofert pracy dla ekspertów z obszaru HR/zasoby ludzkie – w I kw. 2016 skok zapotrzebowania wyniósł prawie 27%. Inni pracownicy, na których znacząco wzrosło zapotrzebowanie, to specjaliści z zakresu logistyki (25% więcej ofert pracy) oraz produkcji  (21%).

Gdzie najłatwiej było o pracę?

rps_i_kw_2016_04

Niezmiennie, jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominuje woj. mazowieckie; w I kw. 2016 pracodawcy z tego województwa opublikowali 26 713 ofert (22% ogólnej liczby ogłoszeń w tym miesiącu). Na kolejnych miejscach znalazły się województwo małopolskie z 12 453 ofertami oraz dolnośląskie z 12 255 ofertami. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: śląskiego (10 917), wielkopolskiego (10 780) oraz pomorskiego (8 018).

rps_i_kw_2016_05W tym okresie najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników – opublikowały one łącznie 34 328 ofert pracy. Niewiele mniej pracowników poszukiwały firmy zatrudniające od 51 do 250 osób, które opublikowały 34 092 ogłoszeń (firmy te wykazały także największy wzrost liczby ogłoszeń prawie o 20%) oraz firmy zatrudniające od 11 do 50 osób – 32 753 ogłoszeń, wzrost o 19% rok do roku.

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:

W I kwartale 2016 r. na Pracuj.pl opublikowano ponad 120 tys. ofert pracy, co jest wynikiem rekordowym i dobrą prognozą na kolejne miesiące.  Ożywienie na rynku pracy potwierdza również dynamiczny wzrost liczby ogłoszeń o pracę dla osób odpowiedzialnych za HR. Opublikowaliśmy ponad 26% więcej ofert pracy dla tych pracowników, co zazwyczaj oznacza, że pracodawcy mają w planach kolejne rekrutacje oraz coraz więcej inwestują w swoich obecnych pracowników.

Publikowane oferty pracy to dobry barometr nastrojów przedsiębiorców i kondycji branży. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów, nie tylko polskiej gospodarki, jest sektor informatyczny. Trend ten widać także w stale rosnącej liczbie ofert pracy publikowanych na Pracuj.pl przez pracodawców z branży telekomunikacja, nowe technologie oraz IT. Rośnie też tym samym zapotrzebowanie na pracowników IT, którzy w minionym kwartale byli trzecią najczęściej poszukiwaną grupą zawodową, zaraz po handlowcach i specjalistach ds. obsługi klienta. Ofert pracy dla specjalistów ds. IT opublikowano w pierwszym kwartale ponad 18 000, o ponad 23% więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

Także inżynierowie są specjalistami, o których zabiegają pracodawcy. Jak wynika z naszych danych, w I kwartale 2016 r. opublikowano ponad 11 000 ofert pracy dla tych pracowników, co oznacza wzrost o prawie 10%. Popyt na inżynierów nie dziwi; są oni chętnie zatrudniani przez pracodawców z branż przemysł ciężki, lekki oraz budownictwo i nieruchomości, w których odnotowaliśmy kilkunastoprocentowy wzrost liczby ofert pracy.

Ożywienie na rynku pracy sprawia, że pracodawcy zaczynają mieć problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Dodatkowo na rynek pracy wchodzi pokolenie z niżu demograficznego i coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że pracą w ich firmach warto zainteresować młodych ludzi już na etapie studiów. Wychodząc naprzeciw tym trendom, na Pracuj.pl rozbudowaliśmy zakładkę dla studentów z dedykowanymi dla nich ofertami pracy, praktyk i staży oraz prowadzimy dodatkowe działania komunikacyjne do osób wchodzących dopiero na rynek pracy. Przy niedoborze odpowiednich kandydatów do pracy na znaczeniu zyskuje to, jaką opinię ma dana firma jako pracodawca. Dbałość o wizerunek firmy w tym obszarze zaczyna być coraz bardziej istotna dla przedsiębiorców. Bardzo duże zainteresowanie pracodawców dołączeniem do naszej Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji pokazuje, że coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na postrzeganie firmy jako miejsca pracy ma odpowiedzialny proces rekrutacji.

Źródło: Pracuj.pl