Zawód agenta nieruchomości może być bardzo opłacalny, ponieważ wysokość wynagrodzenia zależy głównie od jego zaangażowania. Pośrednik może otrzymać nawet 50 proc. prowizji agencyjnej, a w szczególnych przypadkach do 80 proc. Warunki rynkowe także sprzyjają rozwojowi zawodowemu – w Polsce rocznie zawiera się 400-500 tys. aktów notarialnych dotyczących nieruchomości. Jak przedstawiają się pozostałe dane statyczne oraz kto powinien pracować w tym zawodzie?

Jeszcze kilka lat temu praca pośrednika w obrocie nieruchomościami była uwarunkowana posiadaniem licencji zawodowej. W 2013 r. zniesiono ten obowiązek, wskutek czego obecnie nie ma żadnych wymogów kwalifikacyjnych ani edukacyjnych do wykonywania tego zawodu.

W zależności od firmy i modelu jej działania – zakres obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku, a nawet sama nazwa funkcji (agent nieruchomości, ale też: doradca ds. nieruchomości, pośrednik czy makler nieruchomości) może się różnić. Najczęściej jednak do obowiązków takiej osoby należą: pozyskiwanie klientów, promocja ofert nieruchomości czy prowadzenie spraw związanych z finalizacją transakcji. Praca agenta nieruchomości związana jest głównie z pracą w terenie, choć wiele czynności wykonywanych jest przy użyciu urządzeń mobilnych.

Zarobki agenta nieruchomości

Dobrą strony pracy agenta nieruchomości jest to, że przy odpowiednim zaangażowaniu wynagrodzenie może być zaskakująco wysokie. Praca agenta nieruchomości jest w dużej mierze samodzielna i elastyczna, a zarobki w tej branży najczęściej mają charakter prowizyjny. Wynagradzane są więc efekty, a nie same działania.

„Najczęściej agent otrzymuje 30-50 proc. prowizji agencyjnej otrzymanej od obsługiwanego klienta. Jednorazowo może to być kilkaset złotych, ale też i kilkadziesiąt tysięcy. Wszystko zależy od rynku, na którym agent działa oraz rodzaju transakcji, które przeprowadza. Oczywiście najczęściej na bardziej lukratywne transakcje agent pracuje dłużej – czasem nawet kilkanaście miesięcy, ale jeśli w międzyczasie realizuje szereg mniejszych sprzedaży jego dochody będą stabilne.” – komentuje Agata Stradomska, Menadżer ds. Marketingu i Szkoleń RE/MAX Polska.

Potencjał rynku – dane statyczne

Potencjał rynku jest ogromny. W Polsce rocznie zawiera się 400-500 tys. aktów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości na wartość ponad 75 mld. zł. Do tego dochodzi jeszcze rynek najmu. Agenci nieruchomości obecnie pośredniczą w mniej niż 25 proc. transakcji przeprowadzanych na rynku, lecz ten parametr ma trend zwyżkowy. Porównując – w Ameryce Północnej udział transakcji przeprowadzanych przez agentów nieruchomości znajduje się na poziomie powyżej 80 proc.

Na jednym z głównych portali ogłoszeniowych zarejestrowanych jest ponad 3600 agencji nieruchomości, na rynku ich liczba jest jeszcze większa. Najwięcej, bo ponad 400 biur, działa obecnie w Warszawie. Kolejno – Poznań (blisko 350), Kraków (blisko 300), Wrocław (ponad 200) i Łódź (blisko 200). Według województw najwięcej biur jest w województwie śląskim (ok. 650) i mazowieckim (ok. 600), z drugiej strony w całych województwach: opolskim, podlaskim czy lubuskim takich biur jest niewiele, ponieważ jest ich mniej niż 50.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (“Obrót nieruchomościami 2014”) – biorąc pod uwagę akty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości w 2014 r. – największa liczba transakcji dotyczyła lokali (w tym lokali mieszkalnych) – 35,8 proc., następnie gruntów rolnych 18,5 proc., działek niezabudowanych 16,1 proc., spółdzielczych własnościowych praw do lokali 9,3 proc. oraz działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym 8,1 proc. Najwięcej, bo ponad 45 tys. transakcji, zawarto w województwie mazowieckim, następnie po około 30 tys. w województwach: śląskim i wielkopolskim, najmniej zaś w województwie opolskim (około 8 tys.) oraz lubuskim i świętokrzyskim (po około 10 tys.).

Również, pod względem wartości zawieranych transakcji liderem jest województwo mazowieckie, gdzie wartość transakcji za 2014 r. przekroczyła 22 mld. zł. W kolejnych regionach – małopolskim, wielkopolskim, śląskim i pomorskim – wartość transakcji była już zdecydowanie niższa – na poziomie 6-8 mld. zł. Co ciekawe, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców najwięcej transakcji zawiera się w województwie warmińsko-mazurskim, ponieważ jest ich blisko 120, oraz podlaskim i pomorskim, po około 100.

„Więcej pracy dla agentów nieruchomości jest w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków. Na tych rynkach po prostu więcej się dzieje, ludzie częściej sprzedają, kupują czy wynajmują nieruchomość. Z drugiej zaś strony w małych miejscowościach łatwiej jest agentowi zaistnieć na rynku, jest też zdecydowanie mniej liczna konkurencja. Nierzadko jest tak, że główne biuro agencji mieści się w dużym mieście, ale agenci pracują w terenie, w obszarach poza tym miastem. Tutaj istotne jest dobre rozpoznanie lokalnego rynku, jego potencjału i możliwości.” – przekonuje Agata Stradomska z RE/MAX Polska.

Uwarunkowania zawodowe

Nie każdy ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu – a nawet jeśli go wykonuje, to do otrzymywania wysokich prowizji. Jakimi cechami powinna się charakteryzować osoba decydująca się na pracę agenta nieruchomości? Przede wszytskim musi lubić pracę z ludźmi. Osoby potrafiące budować relacje, które potrafią rozmawiać, ale i aktywnie słuchać, szybciej zjednają sobie potencjalnych klientów i pozyskają ich zaufanie. Ponadto w tej pracy lepiej odnajdą się osoby przedsiębiorcze oraz posiadające umiejętności sprzedażowe. Kluczowe są także zdolności wyznaczania sobie celów, planowania strategii, wdrażania sposobów działania oraz kreatywność.

„Warto też wspomnieć, że praca agenta nieruchomości wymaga cierpliwości i pracowitości. To nie jest zajęcie na “jeden sezon”. Wraz z upływem czasu nabiera się doświadczenia, pewności siebie oraz buduje swój wizerunek. Wiąże się to też ze wzrostem dochodów. Wynika to także z konieczności edukacji, ciągłego rozwoju i dokształcania się. Jeśli wydaje nam się, że mamy odpowiednie predyspozycje najlepiej zacząć swoją karierę w branży w takich biurach, które mają odpowiednie systemy edukacji i wdrożenia do zawodu, a w przyszłości pozwolą nam na znaczną samodzielność działań i zapewniają duże możliwości rozwoju.” – dodaje Agata Stradomska z RE/MAX Polska.

Dobry agent nieruchomości posiada interdyscyplinarną wiedzę, zna rynek, prawo, przepisy, procedury, ale też jest dobrym marketingowcem, korzysta z dostępnych technologii, idzie “z duchem czasu”. Dobry agent potrafi doradzić w wielu obszarach i rozwiązywać coraz bardziej skomplikowane problemy, ale też usprawnia swój warsztat pracy, wdraża nowe rozwiązania i korzysta z nowoczesnych narzędzi komunikacji, dzięki czemu staje się bardziej efektywny.

Najłatwiejszą i najpewniejszą drogę do sukcesu w tej branży mają osoby, które swoją wiedzę mogą oprzeć na odpowiednich wzorcach – sprawdzonych modelach działania, narzędziach, technologiach, marketingu i edukacji lub w przypadku franczyzy – działać pod skrzydłami rozpoznawalnej marki. Programy szkoleniowe wprowadzają do zawodu, a następne kroki agent nieruchomości może stawiać przy wsparciu mentora. Programy edukacyjne, mentorskie, warsztaty, szkolenia pomagają wykształcić umiejętności, osiągać coraz lepsze rezultaty, a w efekcie zapewniają wysokie zarobki.

 

Źródło: RE/MAX Polska