Jedną z trzech głównych form otrzymania propozycji zatrudnienia na dzisiejszym rynku pracy w Polsce jest rekomendacja. Największa liczba poleceń dotyczy ofert ze sprzedaży i obsługi Klienta oraz z przemysłu, produkcji, administracji i informatyki. Na czym polega fenomen aktualnej popularności pracy po znajomości i dlaczego chętnie rekomendujemy znajomych, pokazują wyniki badań portalu Praca.pl.

W listopadzie 2015 roku serwis zrealizował badanie „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”, z którego wynika, iż ponad 75% z 2800 respondentów poleciłoby znajomych do pracy, ale pod warunkiem, iż mieliby odpowiednie kompetencje. W styczniu 2016 serwis ponownie realizując badanie „Aktywność zawodowa Polaków w 2015 roku” zapytał respondentów o rekomendacje znajomych do pracy, ponad 37% z nich potwierdziło, iż w minionym roku poleciło kogoś do pracy.

Najwięcej poleceń przypadało na oferty z województwa mazowieckiego ponad 36%, co koreluje z największą ilością ofert pracy z tego regionu jak pokazują liczne raporty rynku pracy. Na drugim miejscu znalazło się województwa łódzkie – 14%. Kandydaci również często polecali sobie oferty pracy z województwa śląskiego i wielkopolskiego – ponad 9% wskazań dla każdego regionu oraz z województwa małopolskiego 6% i dolnośląskiego 5%. Takie wnioski płyną z projektu portalu „Wynagrodzenie za polecenie”, w trakcie którego użytkownicy zarekomendowali sobie ponad 1000 różnych ofert pracy z całej Polski.

Na rynku pracy, a szczególnie w branżach w których brakuje specjalistów, polecenie to cenne źródło pozyskiwania dobrych pracowników. Rekomendowany kandydat ma zazwyczaj odpowiednie kwalifikacje, ponieważ osoba polecająca doskonale go zna i wie, że się sprawdzi na danym stanowisku. Jak potwierdzają nasze badania, Polacy chętnie rekomendują do pracy znajomych, ale głównie z odpowiednimi kompetencjami. – mówi Michał Filipkiewicz z portalu Praca.pl.

Jak wynika z badań co trzeci Polak dostaje pracę po znajomości, ale stwierdzenie to nabiera nowego znaczenia, ponieważ pracodawcy aby wyłonić najlepszego kandydata nawet z polecenia, stosują wieloetapowe procesy rekrutacyjne. Praca po znajomości coraz częściej jest efektem skutecznego networkingu, dzięki któremu znajomi informują nas, iż firma szuka aktualnie pracowników lub mogą zarekomendować pracodawcy naszą kandydaturę.

Praca po znajomości była kiedyś kojarzona przede wszystkim z protekcją i nepotyzmem, a obecnie ponad 36% ankietowanych, jak potwierdza badanie nie widzi w tym nic złego. Niegdyś negatywnie postrzegane zjawisko pracy po znajomości, stało się obecnie skuteczną metodą poszukiwania pracy przez kandydatów i  pozyskiwania wartościowych pracowników przez pracodawców.

badanie_rola_rekomendacji_w_poszukiwaniu_pracy_    infografika_zawodowa_aktywnosc_polakow_w_2015_r_praca.pl

źródło: Badanie „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”, próba 2800 respondentów, portal Praca.pl, listopad 2015

Badanie „Zawodowa aktywność Polaków w 2015 roku”, próba 3870 respondentów, portal Praca.pl, styczeń 2016