Zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych otrzymują miesięcznie od 1 680 PLN do 17 630 PLN płacy zasadniczej. Najlepiej wynagradzani są: Główny Księgowy Funduszy oraz Główny Księgowy Zakładu. Widełki płacowe dla tych stanowisk obejmują kwoty od 5 880 PLN do 17 630 PLN bez dodatków.

 

ZUS zatrudnia ponad 46 tys. osób w 43 oddziałach, 212 inspektoratach oraz 70 biurach terenowych w miastach w całej Polsce – wynika z danych na koniec marca 2014 roku.

Pracownicy zatrudnieni w oddziałach ZUS na stanowiskach dyrektorów oddziału mogą zarobić do 14 690 PLN – jest to maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy. Średnio natomiast otrzymują 10 453 PLN. Przeciętne zarobki kierowników inspektoratu wynoszą 5 730 PLN. Maksymalna pensja na tym stanowisku wynosi 9 000 PLN.

Wynagrodzenie kierownika prowadzącego biuro terenowe mieści się w przedziale 2 200 do 7 200 PLN. Średnie zarobki osób zatrudnionych na tym stanowisku wynoszą 4 080 PLN. Warto pamiętać, że wszystkie te kwoty dotyczą wynagrodzeń zasadniczych i nie obejmują dodatków.

Wykres 1. Wynagrodzenia zasadnicze brutto kierowników i dyrektorów w terenowych jednostkach organizacyjnych w ZUS (stan na 30.04.2014, w PLN)

Wykres1

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Według danych udostępnionych portalowi wynagrodzenia.pl przez ZUS, przeciętne wynagrodzenie dla osób na stanowiskach Naczelnego Lekarza Zakładu, Głównego Inspektora Kontroli oraz Dyrektora komórki organizacyjnej Centrali to 11 544 PLN. Maksymalna kwota pensji bez dodatków wynosi dla nich 16 000 PLN. Nieco wyżej usytuowana jest górna granica płac Głównego Księgowego Funduszy i Głównego Księgowego Zakładu – wynosi 17 630 PLN. ZUS nie podał, jakie są przeciętne pensje na tych stanowiskach.

Najniższym wynagrodzeniem przewidzianym dla zatrudnionych w ZUS jest ustawowa płaca minimalna, która w 2014 roku wynosi 1 680 PLN brutto. Jest to minimum obejmujące kilkadziesiąt stanowisk: od referenta prawnego po sprzątaczki i gońców. Różne są dla nich natomiast górne granice widełek płacowych. O ile referent prawny może zarobić maksymalnie 4 600 PLN, to sprzątaczka, podobnie jak m.in. portier, goniec, woźny czy dozorca, nie otrzyma więcej niż 2 700 PLN. Jest to najniższa górna granica widełek płacowych dla zatrudnionych w ZUS

Sylwia Radzięta

Sedlak & Sedlak

 

 źródło: wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014