Mobilność zawodowa to często jedyny ratunek dla osób szukających pracy. Przebranżowienie może nie tylko pomóc bezrobotnym, nie znajdującym pracy w swoim zawodzie, ale także osobom które zmienić miejsce pracy muszą z powodów prywatnych.


 

Mobilność zawodowa z wyboru

Rynek pracy jest bardzo dynamiczny i szybko reaguje na zmiany zachodzące w gospodarce. Prowadzi to często do sytuacji gdy oferty pracy nie pokrywają się z oczekiwaniami osób pracy poszukujących.

 

- Możliwości znalezienia etatu daje wtedy przebranżowienie. Można powiedzieć, że znaczna większość Polaków zdecydowałaby się na przebranżowienie jeśli pomogłoby im to w znalezieniu interesującej pracymówi Magdalena Furs, National Recruitment Manager w Adecco Poland.

Uzupełnieniem powyższych wniosków są dane dostarczone w raporcie CBOS Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków” (01.2013), który wskazuje że co szósty aktywny zawodowo Polak planuje zmianę zatrudnienia, ale w przypadku otrzymania oferty pracy lepiej płatnej aż połowa pracujących (51%) skłonna byłaby zmienić obecne zatrudnienie, w tym co piąty (21%) nie miałby w tym względzie żadnych wahań.

Mobilność zawodowa to nie tylko przebranżowienie i zmiana zawodu, ale także doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie kwalifikacji. Jednak obojętnie o jakiej formie mobilności mówimy, jej powody są podobne. Osoby które decydują się na dostosowanie do rynku pracy można podzielić na kilka grup.

 

- Pierwszą grupę stanowią osoby, które dokonują przebranżowienia ze względu na sytuację na rynku. Ich mobilność zależy od zmian w sektorze, czy branży w której w danym momencie pracują. Przykładem takich okoliczności może być zamknięcie dużego zakładu produkcyjnego, a co za tym idzie brak możliwości zatrudnienia w zawodzie.

 

Kolejną grupą są osoby, które decydują się na ten krok z powodu sytuacji w jakiej znajduje się pracodawca. To może być likwidacja oddziałów terenowych, zmiana polityki firmy, zmiana lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa, zwolnienia grupowe, czy zakończenie projektu.

Trzecia grupa pracowników to ta, która na przebranżowienie decyduje się z powodów osobistych np. zmian priorytetów życiowych. W ostatnim czasie coraz liczniej reprezentowana jest także grupa osób, która zawód zmienia z powodu wypalenia zawodowego.

Taką decyzję podejmują nie tylko osoby pracujące w korporacji, często jest to także przebranżowienie w ramach jednej firmy polegające na zmianie miejsca w jej strukturze. W tej grupie znajdują się także studenci, którzy rozpoczynając swoją karierę szukają swojego miejsca na rynku pracy i nie są zadowoleni z obecnego zakresu obowiązków. Wreszcie jednym z ostatnich powodów może być sytuacja u pracodawcy, gdy praca nas zbyt dużo kosztuje pod względem emocjonalnym, co zmusza nas do jej zmiany zauważa Magdalena Furs.

 

Mobilność zawodowa nie dla wszystkich zawodów

Dostosowanie do wymagań rynku pracy jest bardzo cenione przez przedsiębiorców, jednak
w niektórych zawodach jest prawie niespotykane, w innych natomiast cieszy się dużym powodzeniem.

Osobami, które często się przebranżawiają, a sam proces dostosowania do rynku pracy jest dla nich łatwiejszy są pracownicy produkcyjni. Duża liczba takich pracowników jest absolwentami szkół zawodowych lecz mimo wyuczonego zawodu mogą oni z dużym powodzeniem pracować także na innych produkcyjnych stanowiskach. Często swoje obowiązki zmieniają również pracownicy działów sprzedaży, którzy mimo dalszej pracy w branży mogą z dobrym rezultatem zmienić sektor w jakim się specjalizują co pozwala im na zmierzenie się z nowymi wyzwaniami oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu.

 

Warto wspomnieć również o pracownikach call center, którymi często są studenci dopiero debiutujący na rynku pracy, którzy rzadko łączą się z tą pracą na stałe i przebranżawiają się po jej zakończeniu. Nie wszystkie zawody mogą sobie jednak pozwolić na tak łatwą zmianę branży. Trudności przy całkowitej zmianie zawodu napotkają na pewno osoby pracujące w zawodach technicznych czy w branży IT – takie zmiany zdarzają się na rynku pracy dosyć rzadko – zwraca uwagę Magdalena Furs.

 

Mobilność zawodowa w ramach jednego przedsiębiorstwa

Firmy w dużej mierze dostrzegają jak dużą wartość mają dla nich pracownicy i proponują im zmianę miejsca pracy w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Zazwyczaj ma to związek z nagle zwolnionym etatem czy też dłuższym zastępstwem. Przedsiębiorstwa doceniają danych pracowników i wiedząc że sprawdzili się na danym stanowisku, proponują im zmianę na zazwyczaj wyższy etat w hierarchii firmy, dzięki czemu zatrzymują wartościowego pracownika. Taka zmiana możliwa jest także w ramach struktury poziomej przedsiębiorstwamówi Magdalena Furs National Recruitment Manager w Adecco Poland.

 

Jak stać się mobilnym?

Osoby, którym zależy na dostosowaniu się do rynku pracy i zmianie zawodu przede wszystkim powinny się zastanowić nad tym co lubią robić i co daje im największą satysfakcję. To pierwszy i zarazem jeden z ważniejszych kroków – podkreśla Magdalena Furs.

Kolejno powinniśmy przemyśleć jakie mamy kompetencje, a jakich umiejętności nam brakuje, dzięki czemu będziemy mogli podjąć decyzję o dokształceniu i podniesieniu swoich kwalifikacji, następnie warto zdobyć wiedzę o interesującym nas sektorze rynku, w którym docelowo chcemy pracować.

Przebranżowienie najtrudniejsze jest dla osób, które po kilkunastu latach pracy w jednym przedsiębiorstwie tracą stanowisko w wyniku masowych zwolnień. Taka osoba jednak nie jest skazana na bezrobocie – warto skorzystać z fachowej porady doradcy zawodowego, dzięki któremu dowiemy się gdzie szukać pracy, jak napisać CV czy w jaki sposób skorzystać z kursów dofinansowanych przez Unię Europejską – puentuje Magdalena Furs.