Kim jest HR Bussines Partner? Jakie są zarobki HR – ile zarabia HR Manager? Rozbudowana struktura działów personalnych i nowe wyzwania, które są stawiane przed HR-owcami w dzisiejszych czasach sprawiają, że warto się zastanowić nad tym, jaka jest rola współczesnego działu personalnego. 

Przewaga konkurencyjna firmy i jej pozycja na rynku zależy od kompetencji zatrudnionych w niej pracowników. Powszechnie wiadomo, że najważniejszym kapitałem firmy jest kapitał ludzki. Rola działów personalnych jest kluczowa, niezależnie od sytuacji gospodarczej. Zadaniem HRowców jest pozyskanie talentów z rynku, zanim wychwyci je konkurencja oraz stała inwestycja w ich rozwój. Stąd też, u większości organizacji zachodzi potrzeba posiadania kompetentnego i profesjonalnego działu HR.

Którzy specjaliści są obecnie poszukiwani?

Na rynku HR obserwuję rosnące zapotrzebowanie na rekruterów, specjalistów ds. szkoleń i rozwoju, specjalistów ds. HR, HR Generalistów, HR Business Partnerów, czy też HR Managerów. Rozwinięte organizacje potrzebują również osób, które zajmą się rozwojem potencjału ludzkiego a przez to całej organizacji, czyli specjalistów ds. szkoleń i rozwoju” – zauważa Marta Tobiasz, konsultantka Antal HR & Legal.

Coraz częściej w organizacjach zachodzi potrzeba posiadania w swoich strukturach specjalistów ds. HR (HR Specialist), którzy w sposób kompleksowy zorganizują procesy HR w danym przedsiębiorstwie. Jeśli dochodzą do tego aspekty twardego HR to stanowisko takie określa się mianem koordynatora HR (HR Generalist).

Zapotrzebowanie na tego typu stanowiska występuje zazwyczaj w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie aspekty twarde i miękkie polityki personalnej powierza się właśnie HR Generalistom, natomiast w większych organizacjach zatrudnia się HR Specialistów odpowiedzialnych za poszczególne obszary HR” – komentuje Marta Tobiasz


Rola specjalistów z branży HR

Od pewnego czasu niezwykle zauważalna stała się rola HR Bussines Partnerów. Osoby na tych stanowiskach pełnią rolę partnerów wspierających procesy biznesowe poprzez realizację procesów HR na danym wycinku działalności przedsiębiorstwa lub w danym regionie.

Duże, rozbudowane organizacje w swojej strukturze posiadają stanowisko HR Dyrektora, który nadzoruje pracę HR Managerów oraz stoi na czele wszystkich departamentów personalnych. W przedsiębiorstwach międzynarodowych spotkamy się z pozycją Globalnego HR Dyrektora, który odpowiada za politykę personalną wszystkich krajów wchodzących w skład organizacji” – zauważa Marta Tobiasz, konsultantka Antal HR & Legal.

Ostatnio zauważalny jest trend tworzenia tzw. start-upów działów personalnych, czyli budowa od podstaw takiego działu.

W takie projekty chętnie angażują się osoby kreatywne, z dużą inicjatywą oraz bogatym doświadczeniem w obszarze HR. Do takiej roli najczęściej zatrudniany jest HR Manager, którego zadaniem jest przeprowadzanie wielu procesów rekrutacyjnych, opracowanie i wdrożenie polityki personalnej, nadzorowanie działań z obszaru twardego HR czy też doradztwo z zakresu prawa pracy” ocenia Marta Tobiasz

Wyzwania stojące przed HR Managerem oraz czynniki kształtujące jego wynagrodzenie

Nie można myśleć o firmie odnoszącej sukcesy bez zatrudnienia innowacyjnego szefa działu personalnego. Działy HR jednak rzadko określane są jako ta innowacyjna część biznesu. Jednak innowacyjnośc w podejściu do rekrutacji, utrzymania pracownika czy też szkoleń nie musi być zarezerwowana tylko dla międzynarodowych, wielkich graczy.

Prężni i kreatywni HR-owcy zaznaczają, że obecnie konieczna jest zmiana sposobu działania, myślenie niestandardowe, otwartość na nowe pomysły. Często powtarzane jest określenie innowacja w działaniach. Wielu dyrektorów HR akcentuje  fakt, że teraz dla nich tak samo ważne, jak zarządzanie zmianą w okresie słabszej koniunktury jest przygotowanie organizacji na czas po kryzysie – komentuje Agnieszka Pastuła, menedżer zespołu Antal HR & Legal.

Ile zarabia HR-owiec? Zarobki HR w Polsce

Trudno szukać innego stanowiska, na którym pensje miałyby tak szerokie widełki. Doświadczenia zespołu Antal HR & Admin w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na szefów działów personalnych pokazują, że HR Manager zarabia w Polsce od 10 000 do 30 000 PLN brutto miesięcznie.

Zarobki uzależnione są w głównej mierze od jego roli w organizacji, od lokalizacji firmy, w mniejszym stopniu od liczby zatrudnionych pracowników. Przykładowo dyrektor personalny w województwie kujawsko-pomorskim w dużej firmie produkcyjnej, zatrudniającej ponad 1000 pracowników zarabia 12 000 PLN, a HR Manager w firmie  FMCG zatrudniajacej około 100 pracowników w Warszawie zarabia 20 000 PLN”zauważa Agnieszka Pastuła.

Inf. prasowa Antal International