Ponad połowa Polaków pracuje w zawodzie wyuczonym – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak w 2012 roku. Im wyższe zarobki, tym wyższy okazał się odsetek osób pracujących w swoim zawodzie.

Zgodność obecnie wykonywanej pracy z kierunkiem wykształcenia zadeklarowała ponad połowa (55%) badanych mieszkańców naszego kraju. 1/3 ankietowanych zdecydowanie potwierdziła pracę „w zawodzie”. Z drugiej strony praca ponad 1/5 badanych całkowicie odbiega od wiedzy zdobytej na studiach, w szkole zawodowej itd.

w1

 

Badania Sedlak & Sedlak pokazały również, że osoby, które pracują w zawodzie, osiągają wyższe wynagrodzenie aniżeli pozostali ankietowani.

– Im wyższa płaca badanych pracowników, tym wyższy odsetek osób wykonujących pracę zgodną z ich wykształceniem. Przykładowo wśród osób zarabiających ponad 8 tys. PLN 44% uznało, że ich praca jest „zdecydowanie zgodna” z ich zawodem, a 20%, że „raczej zgodna” – co daje łącznie około 2/3 wszystkich badanych osiągających najwyższe zarobki, którzy pracują w swoim zawodzie – mówi Gabriela Jabłońska z działu analiz rynku pracy Sedlak & Sedlak.

Z kolei połowa osób mających najniższe zarobki – do 2 tys. PLN – nie wykonuje „wyuczonego” zawodu. Aż 40% respondentów z tej grupy uznało, że wykonywana przez nich praca „zdecydowanie nie jest zgodna” z ich wykształceniem.

Najczęściej zgodność edukacji z wykonywanym zawodem zadeklarowały osoby piastujące stanowiska specjalistyczne. Aż 62% specjalistów na pytanie: „Czy Pana obecna praca jest zgodna z Pana kierunkiem wykształcenia?” odpowiedziała: „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. W przypadku starszych specjalistów udział ten wyniósł 61%, a osób zajmujących stanowiska kierownicze – 51%.

– Możemy zatem stwierdzić, że większość badanych pracujących na stanowiskach specjalistycznych lub wyższych wykonuje obowiązki zawodowe zgodne z kierunkiem wykształcenia – komentuje Jabłońska. A jak jest w przypadku pracowników szeregowych? – Jak wynika z naszych badań, ponad połowa takich pracowników posiada pracę, która nie jest zgodna ze zdobytym wykształceniem – dodaje.

Badanie „Wykształcenie a praca zawodowa Polaków” zostało przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w okresie 14 sierpnia – 14 września 2012 roku. Ankietę online wypełniły łącznie 1 042 osoby, z czego 66% stanowiły kobiety. Niemal 90% badanych legitymowało się wykształceniem wyższym.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym badanie pt. Wykształcenie a praca zawodowa Polaków” w portalu rynekpracy.pl

 

Redakcja rynekpracy.pl