42 proc. przyszłych inżynierów deklaruje, że wybór kierunku studiów był wynikiem zainteresowań, 17 proc. wybrało konkretną uczelnię ze względu na perspektywę wysokich zarobków – to wnioski z badań przeprowadzonych przez ArcelorMittal Poland S.A. przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society, na grupie 980 studentów 3, 4 i 5 roku trzech największych ośrodków akademickich kształcących umiejętności techniczne na Śląsku i w Małopolsce – Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej. Badanie jest częścią programu edukacyjnego „ZainSTALujsie.pl”.

Podejmując decyzję o realizacji programu edukacyjnego „ZainSTALujsie.pl” chcieliśmy nie tylko pokazywać studentom i uczniom perspektywy rozwoju w branży hutniczej i dzielić się wiedzą, ale również poznać ich oczekiwania. Dzisiejszy rynek pracy wymaga dialogu i zaangażowania pracodawców w kształcenie przyszłych kadr. Wyniki badań są dla nas sygnałem, że coraz więcej młodych osób świadomie dokonuje wyborów edukacyjnych, analizuje sytuację rynkową i uważnie śledzi oferty swoich potencjalnych pracodawców, mówi Andrzej Wypych, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland S.A.

Wyniki badania pokazują, że większość studentów dokonała świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Aż 42 proc. respondentów zadeklarowało, że przy wyborze uczelni wyższej kierowało się głównie swoimi zainteresowaniami. Zaledwie 8 proc. badanych przyznało, że to przypadek odegrał kluczową rolę przy wyborze studiów.

Analiza wyników badania wskazuje, że dla wielu studentów jednym z ważnych aspektów przy wyborze uczelni był czynnik finansowy. 17 proc. ankietowanych kierowała perspektywa atrakcyjnych zarobków po ukończeniu studiów. Wyniki badania pokazują również, że dla sporego grona respondentów nie jest obojętne na jakiej uczelni będą kształcili umiejętności techniczne. Dla 16 proc. ankietowanych ważny był sam prestiż wybranego ośrodka akademickiego. Prestiż, na który składają się takie czynniki, jak wysoka ocena kadry naukowej i absolwentów danej uczelni na rynku pracy. Analizowane są również miejsca zajmowane przez uczelnie wyższe w rankingach. Prestiż uczelni, zdaniem studentów, przekłada się na późniejsze powodzenie w znalezieniu dobrej pracy.

Respondentom nie są również obce realia dzisiejszego rynku pracy i alarmujące prognozy na kolejne lata. 13 proc. studentów jest świadoma rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrą inżynierską i upatruje w tej tendencji rosnących perspektyw dla absolwentów uczelni technicznych.

To właśnie brak inżynierów na rynku pracy był dla nich decydującym czynnikiem przy wyborze studiów. Badanie pokazało, że czynnikiem, który ma najmniejszy wpływ na podjęcie decyzji o wyborze przyszłej uczelni są tradycje rodzinne.

Jak studenci dbają o swój rozwój zawodowy? – indywidualne i z pomocą uczelni