Rok 2008 był rekordowy dla polskiego rynku pracy. Bezrobocie rejestrowane zmniejszyło się do jednocyfrowego poziomu, wynagrodzenia dynamicznie rosły, a pracownicy częściej niż kiedykolwiek zmieniali pracodawców. Nadchodzący rok nie zapowiada się już tak sielankowo.

Sytuacja na polskim rynku pracy zaczęła się zmieniać w III kwartale 2008 roku, wraz z pierwszymi informacjami o kryzysie na rynkach finansowych w USA i Europie Zachodniej. Wskaźniki, które znacznie poprawiły się w poprzednich miesiącach, uległy pogorszeniu. Spowolnienie gospodarcze i osłabienie klimatu inwestycyjnego zaczęły rzutować na większość wskaźników makroekonomicznych, jak i firmowe budżety.

Poszukiwanie oszczędności przeniosło się na politykę kadrowo-personalną firm. Według badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, w IV kwartale 2008 roku jedynie 25% pracodawców zamierzało zwiększyć zatrudnienie. Wzrósł odsetek firm, które przewidywały redukcję etatów – w IV kwartale 2008 roku deklaracje takie złożyło 6% ankietowanych przedsiębiorstw, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż kwartał wcześniej. Według danych GUS rośnie liczba przedsiębiorstw deklarujących redukcję zatrudnienia. Z danych za październik 2008 roku wynika, że 276 zakładów pracy zapowiedziało zwolnienie 19,7 tys. pracowników.

W 2009 roku zakończy się dwuletni okres rządów pracownika na rynku pracy. Pracodawcy niechętnie będą godzić się na podwyżki, a świadomi słabej kondycji gospodarczej pracownicy będą zmuszeni do obniżenia swoich oczekiwań płacowych. Nowy rok nie będzie czasem sprzyjającym łatwej zmianie pracy. W nadchodzących miesiącach firmy będą mniej chętnie zwiększać zatrudnienie. Przy rekrutacji nowych pracowników będą bardziej ostrożne i mniej skłonne do ryzyka niż dotychczas.

Sytuację na rynku pracy w 2009 może także naruszyć reemigracja Polaków, którzy od czasu otwarcia rynków pracy UE zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia za granicą. Przewiduje się, iż z powodu kryzysu pracę na emigracji straci ok. 300-400 tys. rodaków, z czego blisko połowa z nich powróci do kraju. Część z powracającej grupy z pewnością zasili rejestr bezrobotnych.

Jak zmieniały się wskaźniki rynku pracy w 2008 roku? Jakie są pierwsze reakcje pracodawców na dekoniunkturę i w jakie branże kryzys uderzy najsilniej? Na które sektory czas spowolnienia może mieć pozytywny wpływ? Czy pracownicy powinni obawiać się utraty pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule „Lata zmian – polski rynek pracy w 2008 i 2009 roku ” w portalu rynekpracy.pl.

Redakcja rynekpracy.pl