Rynek pracy


Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2016 roku

Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2016 roku

W I kwartale 2016 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 121 602 oferty pracy. Oznacza to 17,25% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do analogicznego kwartału w ubiegłym roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz

Pracy nadal przybywa

Pracy nadal przybywa

Według Eurostatu wzrost zatrudnienia w Polsce w ostatnim kwartale 2015 r. był silniejszy niż w Unii Europejskiej. W górę poszły także koszty zatrudnienia. Wszystko wskazuje na to, że w 2016 r. to pracownicy będą dyktować warunki na rynku pracy. Z opublikowanych

5 powodów, dla których powinniśmy zatrudniać osoby 50+

5 powodów, dla których powinniśmy zatrudniać osoby 50+

                    Jedną z największych bolączek osób w wieku 50+ jest utrata pracy. Istnieje wiele negatywnych stereotypów na temat potencjalnych pracowników w tym przedziale wiekowym. Zarzuca się im brak kompetencji w zakresie

Coraz więcej Polaków zatrudnianych z rekomendacji

Coraz więcej Polaków zatrudnianych z rekomendacji

Jedną z trzech głównych form otrzymania propozycji zatrudnienia na dzisiejszym rynku pracy w Polsce jest rekomendacja. Największa liczba poleceń dotyczy ofert ze sprzedaży i obsługi Klienta oraz z przemysłu, produkcji, administracji i informatyki. Na czym polega fenomen aktualnej

TRUDNY ROK SEKTORA ENERGETYCZNEGO DOPROWADZI DO WIĘKSZEGO NIEDOBORU TALENTÓW

TRUDNY ROK SEKTORA ENERGETYCZNEGO DOPROWADZI DO WIĘKSZEGO NIEDOBORU TALENTÓW

W roku 2016, pracodawcy z sektora energetycznego przewidują niewielki wzrost zatrudnienia oraz większe trudności z rekrutacją wykwalifikowanych specjalistów. Jak wynika z najnowszego raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Hays „Oil & Gas Salary Guide 2016”, zaobserwowany odpływ pracowników z branży budzi obawy

Pracodawcy niechętni do zatrudniania seniorów

Pracodawcy niechętni do zatrudniania seniorów

Co 5 firma nie zatrudnia osób w wieku 50+, a jedynie 12% pracodawców planuje w 2016 roku zwiększyć liczbę obecnych pracowników będących w tej grupie wiekowej. Dzieje się tak mimo, że firmy doceniają starszych pracowników, a szczególnie ich duże doświadczenie

Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

Pracodawcy mogą już skorzystać z refundacji kosztów, jakie ponoszą zatrudniając młodych pracowników, czyli osoby do 30-tego roku życia. Taką możliwość przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W latach 2016-2018 pracodawcy będą mogli uzyskać ze środków

Blisko połowa pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników

Blisko połowa pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników

ManpowerGroup – globalny lider w obszarze doradztwa personalnego opublikował wyniki 10. edycji badania „Niedobór talentów”. Raport wskazuje, że aż 41% pracodawców Polsce i 38% firm w skali globalnej ma problemy w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach na danym stanowisku. Grupy

Pracownik pod „strefową strzechą”

W latach 2001-2009 liczba miejsc pracy oferowanych przez firmy prowadzące swoją działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych zwiększyła się o ponad 250%. Najwyższą dynamikę wzrostu można było obserwować w strefie […]

Kilka słów o parytetach

Polska ustawa zasadnicza gwarantuje kobietom i mężczyznom równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Rzeczywistość – zwłaszcza w sferze biznesu – wygląda jednak inaczej. Charakterystyczna jest tendencja […]

54% PRACODAWCÓW PLANUJE ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW

Pomimo kryzysu na świecie i zbliżającego się widma spowolnienia gospodarczego w kraju, 54% pracodawców w Polsce planuje rekrutację specjalistów i menedżerów w pierwszym kwartale 2009 roku, a tylko 9% planuje zwolnienia, wynika z międzynarodowego […]

Polscy przedsiębiorcy nie są przygotowani do konfrontacji z problemem

Większość przedsiębiorców nie opracowała ani programu ułatwiającego zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, ani zachęcającego pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w firmie. Warszawa, 24 września 2008 r. – […]