Strefa HR


Wynagrodzenia kafeteryjne krok po kroku

Kafeteryjne systemy wynagrodzeń  umożliwiają pracownikowi dokonanie samodzielnego wyboru jednego lub kilku benefitów według indywidualnych preferencji, generując porównywalny koszt dla pracodawcy. Skuteczność zastosowania takiego rozwiązania opiera się na założeniu, że skutecznie […]

O motywowaniu przez nagrody indywidualne

O motywowaniu przez nagrody indywidualne

System wynagrodzeń – podstawa i sposób wyliczania oraz wysokość płacy – to bardzo ważne elementy zarządzania firmą. Można powiedzieć, że kluczowe, choć nie dlatego, że inne są mniej ważne, ale dlatego, że żaden […]

Eksperci alarmują – wzrost płac musi być powiązany ze wzrostem produktywności!

W dniu 18 września 2008 Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oficjalnie ogłosi raport „Stan Kapitału Ludzkiego w Polsce 2008”. Raport opisuje aktualne zjawiska polskiego rynku pracy przez pryzmat wiedzy […]

Wysokie premie mogą obniżać efektywność pracy

Tradycyjnie patrzymy na motywacje pracowników tak, jakby byli oni nie ludźmi, ale nieco bardziej rozgarniętymi wcieleniami osła. Symbolika kija i marchewki jest obecna w podręcznikach do HR nawet, jeśli język ją opisujący […]

Dobra płaca to podstawa

Szukając pracy zwracamy uwagę na wynagrodzenie. Specjaliści twierdzą, że lepiej dać podwyżkę obecnemu pracownikowi niż szukać nowego. Bezrobocie w naszym kraju systematycznie spada. W marcu stopa bezrobocia wynosiła 11,1 […]

Opowieści, które zmieniają świat (i niektóre organizacje)

Pamiętacie bajkę o Czerwonym Kapturku ? To opowieść o dziewczynce, która podczas wyprawy z prowiantem do chorej babci zostaje zaczepiona przez złego wilka, któremu nieopatrznie zdradza cel swojej wędrówki, co ostatecznie doprowadza do serii […]