Prawo pracy


Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017

Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017

Zapowiadany od 1 stycznia 2017 roku wzrost płacy minimalnej do 2.000 zł oraz ustanowienie najniższej stawki godzinowej na poziomie 13 zł oznacza zmiany, które wpłyną nie tylko na rynek pracy oraz sytuację przedsiębiorców, ale przede wszystkim budżet administracji państwowej i