Rynek pracy


10,5 mld zł to roczny koszt długotrwałego bezrobocia w Polsce

10,5 mld zł to roczny koszt długotrwałego bezrobocia w Polsce

Bez pracy w Polsce jest obecnie około 1,9 mln osób, z czego ponad milion to osoby długotrwale bezrobotne.

Rekordowe bezrobocie młodych

Rekordowe bezrobocie młodych

Aż 5,5 mln młodych mieszkańców UE nie ma zatrudnienia. Stopa bezrobocia osób poniżej 25. roku życia jest najwyższa w historii. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie […]

Młody, bezrobotny i nadwykształcony

Ponad ¾ studentów uważa, że studia zwiększają szanse na rynku pracy.

GUS: stopa bezrobocia wzrosła do 11,2% w marcu

Stopa bezrobocia wyniosła na koniec marca 2009 roku 11,2% wobec 10,9% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W marcu 2008 roku stopa ta wyniosła także 10,9%. […]

Bezrobocie czy minimalne wynagrodzenie ?

Rosnąca stopa bezrobocia rewiduje postawy Polaków wobec zatrudnienia. Praca staje się towarem deficytowym i pożądanym. Widmo bezrobocia powoduje, że oczekiwania pracowników dotyczące warunków zatrudnienia maleją. W czasie dekoniunktury […]

GUS podał dane o bezrobociu

Bezrobocie we wrześniu 2008 roku wyniosło 8,9 proc. wobec 9,1 proc. w sierpniu 2008 roku – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy […]

GUS podał dane o bezrobociu

Bezrobocie w czerwcu 2008 roku wyniosło 9,6 proc. wobec 10,0 proc. w maju 2008 roku – podał Główny Urząd Statystyczny. „Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy. Większa […]

GUS: spadła stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w maju 2008 wyniosła 10,0 proc. wobec 10,5 proc. w kwietniu 2008 – podał Główny Urząd Statystyczny. “Do obniżenia bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się […]

Bezrobocie – raport MPiPS – luty 2008

Zapoczątkowany kilka lat temu spadek bezrobocia rejestrowanego z roku na rok przybiera na sile, choć nadal bezrobocie stanowi istotny problem na rynku pracy. Zobacz raport… [dm]2[/dm]

Ponad 1/3 bezrobotnych zarabia na życie w szarej strefie

Bezrobocie spada w szybkim tempie: według danych resortu pracy w marcu stopa bezrobocia zmniejszyła się do 11,1 proc. z 11,5 proc. w lutym. Jednak według informacji, do których dotarł “WSJ Polska”, w rzeczywistości […]