Prawo pracy


Problemy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – badanie ZPP

Problemy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – badanie ZPP

Co jest największym problemem dla przedsiębiorcó w Polsce? Zgodnie z wynikami najnowszego badania dotyczącego barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to niestabilność prawa. Na dalszych miejscach – względem badania Maison&Partners przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców znalazły się: nadmiar obowiązków biurokratycznych

Zakaz handlu w niedzielę – jak wpłynie na rynek pracy?

Zakaz handlu w niedzielę – jak wpłynie na rynek pracy?

Jakie konsekwencje poniosą klienci i pracownicy sklepów w związku z ustawą, w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę  którą 30 stycznia br. podpisał prezydent Andrzej Duda? 11 marca będzie pierwszą niedzielą, w którą większość sklepów będzie zamknięta. Większość, ponieważ ustawa o ograniczeniu

Czy i jak, firma może wpływać na aktywność pracownika w social media

Czy i jak, firma może wpływać na aktywność pracownika w social media

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku udzielanie opinii o firmie czy reklamowanie jej usług poprzez prywatne konta pracownika w social media? Czy może zabronić udzielania jakichkolwiek informacji o firmie? Ekspert prawa, radca prawny Przemysław Stobiński,Partner Associate, Deloitte Legal komentuje aktualny

E-zwolnienia i ich wpływ na zarządzanie absencją chorobową

E-zwolnienia i ich wpływ na zarządzanie absencją chorobową

Od 1 lipca 2018 roku lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA. To ułatwi zarządzanie absencjami chorobowymi, ale nie likwiduje problemu fikcyjnych zwolnień lekarskich.  Zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej mają pozwolić pracodawcom na szybsze uzyskanie informacji o zwolnieniach wystawianych

Opinia Polskiej Rady Centrów Handlowych w sprawie zakazu handlu w niedziele

Opinia Polskiej Rady Centrów Handlowych w sprawie zakazu handlu w niedziele

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą ograniczającą handel w niedzielę Polska Rada Centrów Handlowych wystosowała opinię dotyczącą przewidywanych skutków wprowadzenia ustawy w życie. Czytamy w niej „ustawa ograniczająca handel w niedziele jest złym rozwiązaniem ze względu na liczne,

Bruksela zaostrza przepisy

Bruksela zaostrza przepisy

Zmiana rozporządzenia 883/2004 utrudni Polakom dostęp do unijnego rynku pracy. Zapowiedziane na 2017r. wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących delegowania pracowników może utrudnić ogromnej liczbie polskich pracowników dostęp do unijnego rynku pracy, ocenia Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ). Oprócz szeroko komentowanej dyrektywy 96/71/WE,

Rynek pracy 2016 – najważniejsze zmiany w mijającym roku

Rynek pracy 2016 – najważniejsze zmiany w mijającym roku

Rok 2016 minął pod znakiem licznych zmian legislacyjnych na rynku pracy. Eksperci SAZ wyliczają nowe oraz proponowane do przyjęcia przepisy, prognozują ich wpływ na około 6 tyś agencji pracy, kilkanaście tysięcy przedsiębiorców oraz około 800 tyś pracowników tymczasowych. Podsumowują także

Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017

Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017

Zapowiadany od 1 stycznia 2017 roku wzrost płacy minimalnej do 2.000 zł oraz ustanowienie najniższej stawki godzinowej na poziomie 13 zł oznacza zmiany, które wpłyną nie tylko na rynek pracy oraz sytuację przedsiębiorców, ale przede wszystkim budżet administracji państwowej i

Nowelizacja PZP wprowadziła obowiązkowe etaty w zamówieniach publicznych

Nowelizacja PZP wprowadziła obowiązkowe etaty w zamówieniach publicznych

Uchwalona nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zawiera wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter świadczonej usługi tego wymaga[1], może w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – statystyki w Polsce wskazują, że stanowią one

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Czy pracodawca na żądanie pracownicy musi wypłacić jej ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego? Jeśli pracownica wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim i wnioskuje o wypłacenie ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy, powinna liczyć się

Ile można zarobić po 50 roku życia?

Ile można zarobić po 50 roku życia?

Dane ogólne W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2015 przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział ponad 12 tysięcy osób, które w 2015 roku miały co najmniej 50 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie, a zarobki połowy z

Jak stworzyć ogłoszenie o pracę i nikogo przy tym nie dyskryminować?

Jak stworzyć ogłoszenie o pracę i nikogo przy tym nie dyskryminować?

Dyskryminację pracowników konotujemy zazwyczaj z tą, z której problemem spotkać można się w miejscu pracy. Często jednak zapominamy, że zjawisko to występować może już w początkowych etapach rekrutacji, a konkretniej w momencie tworzenia przez pracodawcę lub