Kariera


Milionerzy też lubią pracować

Historia kolejarza , który po wygranej 7 milionów funtów na loterii zdecydował się wrócić do pracy wydaje się być szokująca. Carl Prance, po kilku miesiącach włóczenia się po znanych europejskich kurortach, […]

Odlot w pracy, czyli o nudzie, panice i flow

Odlot w pracy, czyli o nudzie, panice i flow

Linia oddzielająca pracę nużącą od nadmiernie stresującej jest wyjątkowo cienka, a zachowanie równowagi w tym zakresie jednym z większych wyzwań, jakie napotykamy w trakcie naszej kariery zawodowej. Każdy, kto kiedykolwiek […]

Rozmowa kwalifikacyjna za granicą

W każdym kraju proces rekrutacyjny przebiega trochę inaczej, choć można powiedzieć, że w państwach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej proces ten został bardzo ujednolicony. Najwięcej różnic pojawia się […]

Nie pal za sobą mostów

Powstaje wiele artykułów na temat rekrutacji, zmiany pracy, przyjmowania nowych wyzwań i awansów. Niewiele z nich jednak porusza temat odpowiedniego zakończenia pracy u aktualnego pracodawcy. A jest to zagadnienie istotne z kilku […]

Eliminacja stresu w pracy – pracownik

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW Na mocy obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy, w zakresie współpracy z pracodawcą w zapewnieniu właściwych psychospołecznych warunków pracy w zakładzie, pracownicy są zobowiązani min. do: – starannego i sumiennego wykonywania pracy, – stosowania się do poleceń przełożonych,

Recenzja książki „Lekcja z historii”

Całkiem niedawno, dzięki uprzejmości Tomasza Bojdy i profesora Ryszarda Stockiego, w nasze ręce wpadła książka Wincentego Lutosławskiego Bądźmy ludźmi . Doświadczenia robotnika w Ameryce godne uwagi przedsiębiorców i robotników […]