Startują konsultacje dotyczące Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji.

Mimo że RODO jest stosowane od pół roku, pracodawcy, agencje zatrudnienia oraz organizacje związane z rekrutacją i bezpieczeństwem danych osobowych mają kłopot z interpretacją niektórych przepisów. Z myślą o nich powstaje Kodeks Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji, a już od 27 listopada 2018 r. wystartowały konsultacje projektu. Kodeks zbiera rekomendacje odnośnie najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się współcześni rekruterzy. Zawiera m.in. opis różnych modeli rekrutacji i roli jakie w kontekście przetwarzania danych kandydatów mogą pełnić zaangażowane podmioty (np. pracodawcy i agencje zatrudnienia). Udział w konsultacjach może wziąć każdy. Szczególnie zachęcamy specjalistów, którym zależy na wypracowaniu dobrych praktyk i standardów rynkowych zgodnych z nowymi wymaganiami.

Zabierz głos w dyskusji

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stoi na straży prywatności zarówno klientów, jak też pracowników i kandydatów do pracy. RODO zawiera wiele postanowień bardzo ogólnych, stąd w czasie stosowania nowych przepisów powstają wątpliwości i pytania, na które często brakuje jednoznacznych odpowiedzi.

Odczuwają to szczególnie działy HR i eksperci odpowiedzialni za pozyskiwanie talentów. Specjaliści ds. rekrutacji często mierzą się z wątpliwościami, czy ich praktyki w zakresie stosowania RODO (w tym przechowywania i przetwarzania danych kandydatów do pracy) są właściwe. Dlatego inicjatorzy projektu, we współpracy z praktykami i ekspertami z branży rekrutacyjnej, podjęli się próby wskazania najlepszych rozwiązań, aby w kolejnym kroku Kodeks został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nad pracami oraz zawartością merytoryczną Kodeksu czuwali prawnicy i eksperci ds. ochrony danych osobowych z Grupy Pracuj, a także przedstawiciele kancelarii GKK Gumularz Kozik Radcowie Prawni. Patronat nad inicjatywą objęli: Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Związek Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W prace włączyli się także przedstawiciele SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Więcej informacji na temat Kodeksu i inicjatywy znajduje się na stronie RODOwRekrutacji.pl.