Masz problem z tym, by uzyskać od pracowników rzetelnie wypełnione ankiety? Możliwe, że problemem jest brak komunikacji wyników poprzednich ankiet pracowniczych, jakie przeprowadziłeś.

Po co podawać pracownikom wyniki i wnioski z przeprowadzanych ankiet?

  • Aby wiedzieli, że są słuchani,
  • Aby wiedzieli, że coś z tej ankiety „wyszło” (i co)
  • Aby mieli jasność, na jakie działania firmy ankieta wpłynęła bądź wpłynie i w jaki sposób.

Jakie elementy powinien zawierać komunikat o wynikach ankiety pracowniczej?

  • Czego dotyczyła ankieta i po co ją robiliśmy,
  • Jak zebraliśmy wyniki, kiedy i ile osób wypełniło ankietę,
  • Jakie dane udało się zebrać (wybierz 3-4 najważniejsze „dla sprawy” i używaj wykresów – ludzie je kochają!)
  • Jakie wnioski zostały na podstawie danych wyciągnięte,
  • Jakie działania zostaną podjęte i kiedy.

Komunikując wnioski pamiętaj, że lepiej obiecać mniej i przewyższyć oczekiwania niż obiecać za dużo i rozczarować.

Jak / gdzie komunikować wyniki ankiety?

Jeśli masz w firmie intranet to idealne miejsce do tego, by opublikować w nim wyniki ankiety. Jeśli intranet nie jest spontanicznie odwiedzany, warto wzmocnić przekaz mailem do pracowników, który powie im gdzie mogą znaleźć wyniki ankiety.

W mniejszych firmach (lub przy małych grupach – np. ankieta w obrębie działu), wyniki można zakomunikować podczas mini prezentacji (choć zdaniem tomHRM lepszym miejscem jest intranet ze względu na to, że dane zostają i zawsze można do nich sięgnąć, a pracownicy nie tracą czasu na kolejne zebrania).

Które wyniki upubliczniać wśród pracowników?

W zasadzie każde, poza ankietami wykonywanymi indywidualnie, które służą indywidualnej ocenie danego zjawiska (np. feedback pracownika po 6 miesiącach pracy).  W przypadku ankiet prowadzonych w działach, wyniki udostępniaj działom biorącym udział w badaniu.

Jakimi danymi się dzielić, a jakimi lepiej nie?

Nie udostępniaj danych personalnych (nawet jeśli ankieta nie była anonimowa),

Nie prezentuj danych, które pokazują firmę w złym świetle (takie informacje można przekazać, ale tak, by nie naruszyć wizerunku wewnętrznego),

Przykład – na podstawie ankiety okazało się, że 80% pracowników uważa, że czystość toalet w firmie jest bardzo zła.  Zamiast zatem informować, że „większość twierdzi, że jest brudno”, można powiedzieć, że „ankieta wskazała na problem z czystością w toaletach, dlatego zatrudniliśmy już dodatkowe osoby do ich sprzątania w ciągu dnia.

Informuj również o wynikach ankiet, które dotyczą firmy, ale nie były wykonywane przez wszystkich pracowników – np. ankiety candidate experience. W tym przypadku wystarczy umieścić dane np. w intranecie, by były dostępne dla chętnych, którzy chcą się z nimi zapoznać.

Przykład – w firmie regularnie prowadzone jest badanie candidat experience. Dział HR zdecydował się opublikować niektóre wyniki ankiety, by zachęcić pracowników do aktywnego polecania firmy swoim znajomym. Taki wpis pozwala zredukować obawę pracowników przez polecaniem oferty pracy.

Chcesz w łatwy sposób prezentować wyniki ankiet pracowniczych? Sprawdź narzędzie do ankiet pracowniczych tomHRM i pobieraj gotowe do prezentacji dane!

*Artykuł po raz pierwszy został opublikowany na blogu tomHRM, w lutym 2018 r.