Obecnie budżet państwa w całości finansuje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za opiekunki, które są legalnie zatrudnione. Od stycznia 2018 r. szykują się jednak w tej sprawie duże zmiany. Otóż dopłata będzie znacznie niższa.

Dopłata do niani przed zmianami

Jak wygląda stan prawny obowiązujący do końca roku 2017? Wystarczy, że rodzice podpiszą z nianią umowę-zlecenie i zgłoszą ją do ubezpieczeń w ZUS, a zyskają prawo do skorzystania z dofinansowania do zatrudnienia danej opiekunki. Sprawa przedstawia się w ten sposób, że budżet państwa pokrywa koszt składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych, które opłaca się od kwoty minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Oczywiście rodzice mogą płacić opiekunce więcej. Jednak w tej sytuacji to oni płacą składki od nadwyżki. Niebawem zaś wszystko się zmieni.

Dopłata do niani po zmianach

Od 1 stycznia 2018 r. budżet państwa wciąż będzie finansował składki na ubezpieczenie zarówno społeczne, jak i zdrowotne za te opiekunki, które pracują legalnie na podstawie umowy-zlecenia, ale tylko do połowy minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Co to oznacza dla rodziców? Dla rodziców, będących tu również zatrudniającymi, oznacza przede wszystkim wzrost kosztów zatrudnienia opiekunki.

Po co to wszystko?

Eksperci informują, że takie zmiany mają na celu oszczędności. Pozyskane z tego tytułu pieniądze zostaną wykorzystane w celu zwiększenia liczby żłobków i klubów dziecięcych. Taki obrót sprawy na pewno zmotywuje rodziców do rezygnacji z umowy-zlecenia. To też zła wiadomość dla opiekunek. Skoro nie zostaną legalnie zatrudnione, będą musiały pracować w tak zwanej szarej strefie, a nie wszystkie zapewne się na to zgodzą. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że jeżeli kontrakt został zawarty do 31 grudnia 2017 roku, a tylko przedłużony po tej dacie, sprawa dofinansowania będzie przebiegała w myśl starych zasadach. Zmiany będą wobec tego dotyczyły jedynie niań, które zostaną zatrudnione w roku 2018. Co z tego wyniknie, czy to faktycznie dobre rozwiązanie i sposób na oszczędności, czas pokaże.

Źródło: Szukampracy.pl – oferty pracy w Polsce
Zdjęcie: pixabay