Jak wpłynąć na efektywność polityki zarządzania personelem? Co zrobić, aby poprawić jakość pracy zespołowej oraz zwiększyć motywację pracowników? Wreszcie, jak odnieść sukces w biznesie? Odpowiedź jest prosta – zainwestuj w wiedzę. Podejmij studia podyplomowe na kierunku HR Manager w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Sukces to ludzie

Nie od dziś wiadomo, że fundamentem firmy są ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem jednym z ważniejszych elementów organizacji przedsiębiorstwa. Sukces w biznesie ma ścisły związek z inwestycją w rozwój kompetencji kadry kierowniczej oraz pracowników działów personalnych.

Celem studiów podyplomowych na kierunku HR Manager w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania personelem oraz poznanie i wdrożenie praktycznych narzędzi, niezbędnych do optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

- Obecnie HR Manager nie jest jedynie specjalistą od ZZL, ale przede wszystkim jest pożądanym partnerem w biznesie. Wspiera menedżerów, kierowników i dyrektorów w procesach rekrutacyjnych, dobiera strategię wynagradzania oraz motywowania pracowników, czuwa nad przebiegiem ocen okresowych, dba o system szkoleń i kursów w organizacji. Wszystko to z uwzględnieniem wskaźników efektywności oraz dbałości o budżet – mówi Adrianna Filiks, opiekun merytoryczny kierunku oraz Trener Grupy Dobrych Trenerów Pasja. - Na poziomie działów personalnych podejmowane są więc najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie. Dobry HRowiec to również specjalista ds. komunikacji wewnętrznej między Zarządem a wszystkimi pracownikami – dodaje ekspertka.

Prestiżowy partner

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej od wielu lat wspiera rozwój kadr, kształtując swoją ofertę w oparciu o praktykę największych przedsiębiorstw w regionie i w kraju. Partnerem kierunku, aktywnie uczestniczącym w tworzeniu i opiniowaniu merytorycznej i praktycznej strony programów kształcenia, jest  Grupa Dobrych Trenerów Pasja. Eksperci dzielą się ze słuchaczami studiów podyplomowych swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu działalności doradczej i szkoleniowej, rozwijającej unikalne kwalifikacje specjalistów działów zasobów ludzkich.

- Studia podyplomowe na kierunku HR Manager to innowacyjny projekt, którego program kształcenia został zaprojektowany tak, aby pomóc specjalistom w odpowiednim przygotowaniu się do pełnienia roli partnera i doradcy wspierającego menedżerów i dyrektorów. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty kierunku. Uczelnia przygotowała również atrakcyjne bonifikaty zarówno dla słuchaczy indywidualnych, jak i grup pracowniczych – mówi dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Źródło: WSB Dąbrowa Górnicza