W 2016 roku liczba dni roboczych wyniesie 252. Oznacza to, że w nadchodzącym roku w pracy spędzimy dokładnie tyle samo dni co w 2015 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że w prezentowanym zestawieniu nie uwzględniono płatnych urlopów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę. Pracownik zatrudniony krócej niż 10 lat może wykorzystać dodatkowo 20 dni urlopu wypoczynkowego. Z kolei pracownik o dłuższym stażu pracy ma prawo do 26 dni takiego urlopu. 

Ostatecznie liczba dni roboczych w 2016 roku wyniesie 232 – dla osób pracujących krócej niż 10 lat, lub 226 – dla osób pracujących powyżej 10 lat. Co więcej, część z nas będzie mogła również wykorzystać zaległe urlopy z 2015 roku.

Najwięcej dni przepracujemy w marcu, czerwcu, sierpniu i wrześniu. Jeśli w tych miesiącach pracownik nie zdecyduje się na urlop wypoczynkowy, w pracy spędzi aż 22 dni. Najmniej dni roboczych wystąpi w styczniu. Ze względu na Nowy Rok i Święto Trzech Króli, ich liczba wyniesie tylko 19.

Liczba godzin i dni pracujących oraz wolnych od pracy
w poszczególnych miesiącach w 2016 roku
(bez uwzględnienia urlopów wypoczynkowych)

miesiąc liczba godzin liczba
dni pracujących
liczba dni wolnych od pracy
styczeń 152 19 12
luty 168 21 8
marzec 176 22 9
kwiecień 168 21 9
maj 160 20 11
czerwiec 176 22 8
lipiec 168 21 10
sierpień 176 22 9
wrzesień 176 22 8
październik 168 21 10
listopad 160 20 10
grudzień 168 21 10
łącznie 2 016 252 114

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak

Maria Jodłowska
Sedlak & Sedlak