Jak wynika z danych przestawionych przez GUS, przeciętny roczny dochód do dyspozycji netto na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich latach systematycznie wzrastał. Jego ogólna wartość w 2013 roku wynosiła 16 349 PLN, czyli średnio 1 362 PLN miesięcznie. To o 13 procent więcej niż w 2010 roku.

Dochód do dyspozycji to kwota, jaką można przeznaczyć na towary i usługi konsumpcyjne oraz na oszczędności. Na dochód do dyspozycji składają się przychody pieniężne i niepieniężne (w tym darowizny oraz przychody w naturze – na przykład płody rolne z własnego gospodarstwa). Kwotę tę pomniejsza się o podatki dochodowe i składki na ZUS oraz o pozostałe wydatki niekonsumpcyjne.

Najbardziej wzrosły dochody osób pracujących na własny rachunek, czyli przede wszystkim właścicieli firm. W 2010 roku dysponowali oni kwotą 16 582 PLN rocznie, na koniec 2013 roku wzrosła ona o 23 procent, do poziomu 20 459 PLN.
Roczny dochód emerytów w ciągu czterech lat zwiększył się o ponad 2 tys. PLN, a rencistów o 16 procent, czyli około 1 750 PLN. O tyle samo zwiększyła się kwota, którą mogli przeznaczyć na konsumpcję i oszczędności pracownicy najemni. W 2010 roku dysponowali oni rocznie kwotą 15 339 PLN, a na koniec 2013 roku było to już 17 089 PLN.

 

Najniższy dochód dyspozycyjny w ostatnich latach wystąpił u rolników, pomimo tego że w 2013 roku był on o 14 procent wyższy niż w 2010. Na konsumpcję i oszczędności rolnicy w 2013 roku mogli wydać 10 147 PLN rocznie na osobę w gospodarstwie domowym. To o połowę mniej niż kwota, którą dysponowali pracujący na własny rachunek.

 

wynagrodzenie

wynagrodzenie

 

W latach 2010-2013, wszystkie grupy zwiększyły swoje dochody dyspozycyjne netto. Nominalnie wzrosty wyniosły od 1,3 tys. PLN u rolników, do 3,9 tys. PLN u pracujących na własny rachunek.

 

Mateusz Rachucki

Wynagrodzenia.pl

 

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.