Poszukując staży i praktyk prawie 40 proc. studentów uwzględnia informacje o certyfikatach i nagrodach uzyskiwanych przez firmy w związku z organizacją staży lub praktyk – wynika z badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami w czerwcu 2014 roku. Potwierdza to rosnącą świadomość studentów w zakresie rzetelnej edukacji praktycznej, ale i większe zainteresowanie pracodawców weryfikacją swojej oferty stażowej.

Aby ułatwić młodym ludziom sprawne wejście na rynek pracy, PSZK od roku przeprowadza audyt programów staży i praktyk oferowanych przez firmy. W procesie audytu badana jest zgodność danego stażu bądź praktyki z założeniami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, czyli zbioru norm regulujących standardy realizowania wysokich jakościowo programów.

- Badanie jakości staży i praktyk ma na celu wyróżnienie Znakiem Jakości tych organizacji, które zapewniają młodym ludziom rzetelne kształcenie zawodowe, a tym samym, udane pierwsze kroki na drodze kariery. Tym bardziej, że młode pokolenie podchodzi do poszukiwania staży i praktyk coraz bardziej świadomie, co pokazują wyniki zrealizowanego przez nas badania opinii studentów. Mimo złożoności procesu, coraz więcej firm decyduje się na przystąpienie do Programu. Do grona organizacji, które pozytywnie przeszły badanie audytowe dołączyły w ostatnim czasie: Allianz Polska, Bank BPH, Bonduelle Polska, Corning Optical Communications Polska, Instytut Lotnictwa/ GE Company Polska, Veolia Support Services: Center of Excellence SAP. Trwają audyty kolejnych programów staży i praktyk –komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Podczas audytu PSZK szczegółowo bada wszystkie zawarte w Ramach obszary, z których powinien składać się staż wysokiej jakości, m.in.: walor edukacyjny, umowa, wynagrodzenie, czy mentoring. Równie istotne są wywiady przeprowadzane zarówno z pracownikami działu personalnego, kadrą menedżerską, jak i praktykantami i stażystami. – Proces audytu jest czasochłonny i wymaga sporego zaangażowania ze strony firmy. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi swoich oczekiwań wobec pracodawców, Znak Jakości ułatwia przyciąganie do firmy najlepszych kandydatów – komentuje Gabriela Wróbel, HR Business Partner w firmie Veolia Support Services – jednej z organizacji, które pozytywnie zakończyły badanie.

Więcej informacji na temat Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz programów staży i praktyk, które otrzymały Znak Jakości można znaleźć na stronie www.stazeipraktyki.pl oraz na portalu Facebook.