Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) – pierwsza w Polsce organizacja skupiająca Interim Managerów – zaprasza do udziału w Konferencji „Interim management – innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera”. 

 

 

 

Zaplanowany cykl wydarzeń odbędzie się w 10 największych miastach w Polsce, w terminie od listopada 2014 r. do marca 2015r.

Interim management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną – Interim Managera, nakierowane na osiągniecie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych, opartych na współpracy i partycypacji w ryzyku oraz zysku co do zamierzonego efektu.

Program merytoryczny każdej konferencji oparty jest w głównej mierze o studia przypadków zrealizowanych projektów IM, doświadczenia osób decyzyjnych zatrudniających IM, a także samych Interim Managerów.

 

Terminy konferencji:

interim_management

 

 

W trakcie spotkania nie zabraknie również debat o kondycji polskiego rynku projektów interimowych. Swój udział w nich potwierdzili już m.in.: Monika Nachyła – Wiceprezes Banku BGŻ, Paweł Dudek – Prezes Wars, prof. dr hab. Czesław Szmidt; Beata Pawłowska – Dyrektor Zarządzająca Oriflame Poland; Krzysztof Koszela – Członek Zarządu Colian.

Wydarzenia adresowane są do przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej – członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów, właścicieli firm, a także doświadczonych menedżerów, którzy w pracy projektowej upatrują dalszego etapu swojej kariery zawodowej.

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma książkowe wydanie publikacji „Metodyka interim management”, zawierającej narzędzia oraz wzory dokumentów ułatwiające prowadzenie projektów interimowych.

Konferencje SIM to już tradycja. Odbywają się od 2009 r. i są jedynymi na rynku polskim wydarzeniami w całości poświęconymi problematyce interim management.

W tym roku przygotowujemy wyjątkowo cykl 10 ogólnopolskich konferencji, będący częścią projektu UE EFS „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”, którego celem jest popularyzacja rozwiązania IM na polskim rynku, a także przygotowanie konkretnych narzędzi i rozwiązań niezbędnych do pracy w roli Interim Managera. Chcemy pokazać, że rozwiązanie IM funkcjonuje zarówno na gruncie korporacji, jak i firm sektora MŚP, a także jest sposobem na dalszą karierę zawodową dla doświadczonego menedżera. W trakcie konferencji nie zabraknie tematów związanych z zarządzaniem firmą, przeprowadzaniu zmian, optymalizacji procesów, czy restrukturyzacji.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny zamieszczony jest na stronie http://www.interim24.com.pl/konferencje/

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) pierwsza na polskim rynku organizacja non profit skupiająca Interim Managerów. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób, które na co dzień wdrażają w życie idee interim managementu.

Jego celem jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management.

SIMe pracuje na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania idei IM w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Chroni interesy samych Interim Managerów, w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego – grupowego i indywidualnego.

Interim Managerowie – Członkowie SIM – chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych i menedżerskich.

Partnerem SIM jest brytyjskie stowarzyszenie zrzeszające Interim Managerów – Institute of Interim Management (IIM) oraz firma doradztwa personalnego Inwenta, specjalizująca się w realizacji projektów interimowych.