Pierwsza międzynarodowa konferencję prACtyka dotyczącą metod Assessment/Development Center odbędzie się 25 – 26 września 2014 roku w samym sercu Krakowa w hotelu Park Inn przy ul. Monte Cassino 2.

Udział w konferencji potwierdzili światowej sławy liderzy w zakresie metod Assesment/Development Center tacy jak:

Charles Woodruffe (UK, Human Assests, światowy lider AC/DC, autor książki „Ośrodki oceny
i rozwoju” – książki do której odwołują się wszyscy piszący o sesjach AC/DC w Polsce, i wielu innych pozycji literatury z obszaru HR).

Martin Kleinmann (profesor psychologii pracy i organizacji, Uniwersytet w Zurychu)

Konferencja będzie stanowiła świetną okazję do wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat metod AC/DC w Polsce i na świecie.

Zatrudnienie, awansowanie i rozwijanie pracowników wymaga znaczących decyzji, które mają wpływ na efektywność firmy, dlatego tak ważne jest aby wiedzieć jak najwięcej o kandydatach i pracownikach.

Metoda Assessment Center/ Development Center jest uważana za jedną z najlepszych oraz wybierana przez pracodawców na całym świecie coraz chętniej, z uwagi na fakt, że stanowi zestawienie wielu technik diagnostyczno – selekcyjnych. Jest to obecnie najbardziej zaawansowane narzędzie, które jest wykorzystywane w procesie doboru i rozwoju pracowników.

Mało kto jednak, ma świadomość konieczności rzetelnego przygotowania sesji AC/DC i jego wpływu na trafną ocenę kandydatów. W wielu przypadkach zapomina się o konieczności odzwierciedlenia w ćwiczeniach charakterystyki pracy na danym stanowisku. Jest to istotny element, który pozwala w jak największym stopniu przewidzieć zachowania pracownika na danym stanowisku. Ten aspekt będzie przewodnim tematem Konferencji prACtyka AC/DC.

Największą zaletą tej metody jest wysoka trafność i rzetelność.. Dostarczane informacje zwrotne służą jak najlepszemu poznaniu potencjału zatrudnionych osób. Ponadto sami pracownicy są informowani o swoich mocnych stronach i obszarach rozwojowych, co ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju zawodowego. Co więcej metoda ta wpływa na pozytywną realizację celów i misji firmy oraz osiąganie przez nią sukcesów.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie konferencji: http://www.assessmentcenter.edu.pl/