Diversity Index – Różnorodność procentuje!
Głównym tematem projektu Diversity Index jest zarządzanie różnorodnością, rozumiane jako wszelkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględniania i optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy. Projekt ma charakter innowacyjny i zakłada wypracowanie nowatorskich metod działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi.

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia analizy Zarządzania Różnorodnością w przedsiębiorstwie, dostosowanego do warunków działania polskich przedsiębiorstw — wskaźnika Diversity Index.

Więcej informacji: www.diversityindex.pl

 

Projekt Diversity Index jest współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DI_loga