4 marca b. r. weszła w życie ustawa nowelizująca kodeks pracy w zakresie czasu pracy. Cel zmian to zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z nowelizacją w niedziele i święta można świadczyć drogą elektroniczną usługi dla zagranicznego przedsiębiorcy, oddziału i przedstawicielstwa, których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe – niedziele i święta określone przez polskie przepisy są u nich dniami roboczymi.

Za pracę w te dni pracodawca zapewni pracownikowi inny dzień wolny od pracy. Zmiana służy głównie pracodawcom świadczącym usługi transgraniczne – mogą zrezygnować z pracy zmianowej. Pojawiają się pytania o zastosowanie jej w praktyce.

Od 2013 r. istnieją możliwości bardziej elastycznego kształtowania czasu pracy i ułatwienia łączenia pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, odnośnie których kadrowi mają pytania. Pracownicy cieszą się ze zmian, a kadrowcy zastanawiają się, jak je zastosować w praktyce.

Jaki wpływ na obliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego zatrudnionego na część etatu ma zwrot w art. 1821 § 5 k.p., że „Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy”?

Jak wnioskować o urlop wychowawczy, by zachować prawo do wypoczynkowego? Co wpisać w regulaminie pracy, by zlecać pracę w święta? Czy można pracownika zwolnić z części dnia pracy i polecić mu to odpracować?

Co znaczy konieczność zatrudnienia pracownika w miarę możliwości, gdy zgłosi chęć powrotu do pracy po ustaniu przyczyn, dla których zwolniliśmy go w trybie natychmiastowym, ale bez jego winy?

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace w prawie i praktyce, a także nabędą umiejętności prawidłowego formułowania dokumentów pracowniczych. Dowiedzą się Państwo jak rozliczać pracowników w ZUS i urzędzie skarbowym oraz jak skutecznie zarządzać pracownikami i zwiększać ich motywację do pracy.